Про  Програму покращення рівняобслуговування платників податків Перечинської податкової інспекціїУжгородського управління Головного управління ДФС у Закарпатській області  на 2019-2020 роки

П Р О Т О К О Лзасідання постійної комісії з питаньекономічної реформи, планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики
20.05.2019
Про     Програму заходів із забезпеченнядержавної безпеки, протидіїтероризму, контрабанді,  корупції та організованій злочинності на 2019 рік
21.05.2019
Показати всі

Про  Програму покращення рівняобслуговування платників податків Перечинської податкової інспекціїУжгородського управління Головного управління ДФС у Закарпатській області  на 2019-2020 роки

  УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

        Тридцять третя   сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

16.05.2019                              м.Перечин                                       №     561

 

Про  Програму покращення рівня

обслуговування платників податків

Перечинської податкової інспекції

Ужгородського управління Головного

 управління ДФС у Закарпатській області

 на 2019-2020 роки

 

Відповідно статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, розглянувши та обговоривши  Програму покращення рівня обслуговування платників податків Перечинської державної податкової інспекції Ужгородського управління Головного управління ДФС у Закарпатській області  на 2019-2020 роки,   районна рада вирішила :

 1. Затвердити Програму покращення рівня обслуговування платників податків Перечинської державної податкової інспекції Ужгородського управління Головного управління ДФС у Закарпатській області  на 2019-2020 роки (далі Програма),  що додається.

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації ( Керецман Л.В.) вишукати можливість щодо фінансування даної Програми.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову районної державної адміністрації Ладомиряк М.П. та постійну комісію районної ради з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики (Крупчинський Б.Ю. ).

 Голова ради                                                                              М.І.Ласкін

                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                         рішення районної ради

                                                                        16.05.2019 № 561

 

Програма

покращення рівня обслуговування платників  податків

Перечинської державної податкової інспекції Ужгородського управління ГУ ДФС у Закарпатській області

на  2019-2020 роки

 

Одним із завдань органів Державної фіскальної служби України є роз’яснення  податкового законодавства серед платників податків. Підвищення рівня знань платників податків сприяє забезпеченню добровільної i своєчасної сплати податків.

Перечинська державна податкова інспекція Ужгородського управління ГУ ДФС у Закарпатській області постійно проводить різноманітні заходи, спрямовані  на  підвищення рівня податкової  культури населення,  рівня обізнаності  у податковому законодавстві платників податків. Такі заходи,  безсумнівно, є корисними і сприяють  добровільному виконанню платниками  податків  своїх  податкових  зобов’язань. Разом з тим, постійне спілкування з платниками податків, в т.ч. пересічними громадянами,  засвідчує,  що  рівень податкових знань саме простих громадян є невисоким і відповідно недостатнім для своєчасного виконання ними свого конституційного обов’язку щодо сплати податків. Багатьом  громадянам  бракує  знань  податкового законодавства для початку власного  бізнесу.

В умовах постійного зростання кількості платників і складного податкового законодавства  зростає  потреба  у  проведенні  більшої кількості роз’яснювальних  заходів.

Також після прийняття змін до Податкового кодексу України, в частині сплати фізичними особами податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, транспортного податку а також земельного податку, виникла потреба у формуванні та друці великої кількості податкових повідомлень – рішень та квитанцій про сплату вказаних податків, а це у свою чергу потребує належного матеріально – технічного забезпечення Перечинської державної податкової інспекції  Ужгородського управління.

У зв’язку з наведеним, з  метою  створення  сприятливих  умов   для  підвищення  рівня знань  у сфері податкового законодавства та належного наповнення зведеного бюджету пропонується дана регіональна програма.

 1. Мета Програми

Метою  програми  є  покращення рівня обслуговування платників податків для забезпечення  повного  і своєчасного надходження до місцевих бюджетів земельного податку, транспортного податку та податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки.

 1. Завдання Програми

 

Забезпечення  умов для підвищення  рівня  добровільного  виконання  вимог  податкового законодавства  фізичними особами – платниками  земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки  в частині своєчасної сплати та належне матеріально – технічне забезпечення органу ДФС.

 1. Основні заходи

3.1. Покращення матеріально – технічного забезпечення Перечинської державної податкової інспекції Ужгородського управління, зокрема комп’ютерною технікою, що відповідає сучасним вимогам, інформаційними стендами,    ремонт комп’ютерної техніки, охоронної,  пожежної сигналізації, комп’ютерної мережі та  приміщень  Перечинської державної податкової інспекції.

Протягом  2019 – 2020  років

3.2. Випуск друкованої продукції з актуальних питань застосування податкового законодавства (брошур, буклетів,  пам’яток, листівок тощо).

Протягом  2019 – 2020  років

3.3. Організація роз’яснювальної роботи щодо порядку декларування доходів громадянами  та  державними службовцями.

Протягом  2019 – 2020  років

3.4. Проведення широкого опитування  платників  податків  щодо  оцінки  податкової системи та Державної фіскальної служби України.

Протягом  2019 – 2020  років

 

3.5. Забезпечення платників податків та громадян безкоштовними бланками декларацій про майновий стан і доходи та додатками до декларації.

  Протягом  2017 – 2018  років

3.6. Формування та надсилання фізичним особам – платникам земельного податку, податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки та транспортного податку податкових повідомлень – рішень.

Протягом  2019 – 2020  років

 1. Фінансове забезпечення виконання заходів Програми

 

Джерелом фінансування Програми є районний бюджет.

 

 1. Очікувані результати виконання Програми

 

5.1. Підвищення  рівня  знань податкового законодавства у платників податків.

 

5.2. Своєчасне  і повне  виконання   платниками податків своїх податкових зобов’язань.

 

5.3. Зростання  рівня  добровільного  виконання  платниками  податків  вимог  податкового  законодавства.

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ  ПРОГРАМИ

 

 1. Назва: Програма покращення рівня обслуговування платників податків Перечинського відділення Ужгородської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області на 2019-2020 роки.
 2. Підстава для розроблення: Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-VI, із змінами і доповненнями, Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI, із змінами і доповненнями.
 3. Районний замовник або координатор: Перечинська державна податкова інспекція Ужгородського управління Головного управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області.
 4. Мета: реалізація положень Податкового кодексу України в частині підвищення рівня знань податкового законодавства для забезпечення повного і своєчасного надходження до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів законодавчо встановлених в Україні податків і зборів (обов’язкових платежів), а також неподаткових доходів та покращення рівня обслуговування  платників.
 5. Початок: 2019 рік.
 6. Етапи виконання: в декілька етапів.
 7. Загальні обсяги фінансування: 80000 грн. з районного бюджету на 2019-2020 роки.
 8. Очікувані результати виконання:
  • покращення рівня знань податкового законодавства у платників податків;
  • своєчасне і повне виконання платниками податків своїх податкових обов’язків;
  • зростання рівня добровільного виконання платниками податків вимог податкового законодавства;
  • активізація діяльності суб’єктів господарювання.
 9. Контроль за    виконанням   (орган, уповноважений  здійснювати  контроль  за  виконанням, строки проведення звітності): Перечинська державна податкова інспекція Ужгородського управління Головного управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області районна державна адміністрація, районна рада.

 

Додаток

до Програми  покращення рівня    обслуговування платників податків Перечинської  державної податкової інспекції  Ужгородського управління  ГУ ДФС  у Закарпатській області  на  2019-2020 роки

 

Фінансове забезпечення

для  реалізації  Програми  покращення рівня обслуговування  платників податків Перечинської податкової інспекції  Ужгородського управління ГУ ДФС у Закарпатській області на  2019-2020 роки

з/п

Зміст заходів 2019

рік

(тис.грн)

2020

рік

(тис.грн)

 

 

1

Покращення забезпечення сучасною комп’ютерною технікою працівників  інспекції (в т.ч. обладнанням робочих місць моніторами, системними блоками, запасними частинами, принтерами, витратними матеріалами тощо)  

5,0

 

5,0

 

2

Формування  та надсилання (забезпечення конвертами та марками) фізичним особам – платникам земельного податку, податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки та транспортного податку податкових повідомлень – рішень.  

2,0

 

2,0

 

3

Забезпечення платників податків та громадян безкоштовними бланками декларацій про майновий стан і доходи та додатками до декларації  

2,0

 

2,0

 

4

Витрати на проведення  семінарів та практикумів для різних категорій платників податків, в т.ч.  за місцем проживання громадян (тиражування друкованої продукції, опитування тощо)  

1,0

 

1,0

 

5

Виготовлення та оновлення  інформаційних стендів для  платників податків з актуальних питань застосування  податкового законодавства, елементів навігації показчиків у відповідності до фірмового стилю ДФС України  

5,0

 

5,0

 

6

Проведення ремонту приміщення,  системи опалення, коп’ютерної та електричної мережі 25,0 25,0
  ВСЬОГО 40,0 40,0

 

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту