Про Програму підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ на 2020 – 2021 роки

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за  2019 рік
21.02.2020
Про   Програму  організаційних заходів та співпраці з питань охорони державного кордону  на 2020 рік
21.02.2020
Показати всі

Про Програму підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ на 2020 – 2021 роки

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тридцять дев’ята сесія  УІІ скликання

(позачергова)

 

РІШЕННЯ

        

20.02.2020                         м.Перечин                                    № 648

 

 

Про Програму підвищення ефективності

виконання повноважень органами виконавчої

влади щодо реалізації державної

регіональної політики та впровадження

реформ на 2020 – 2021 роки

 

Відповідно до статті 43 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши та обговоривши Програму підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ на 2020 – 2021 роки, районна рада вирішила:

 

  1. Затвердити Програму підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ на 2020 – 2021 роки (далі -Програма), що додається.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Девіцьку Н .П. та постійну комісію районної ради з питань економічної реформи, планування, бюджету фінансів , контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики (Крупчинський Б. Ю.).

 

 

Голова ради                                                                           М.І.Ласкін

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

20.02.2020 № 648

 

Програма

підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження

реформ на 2020 – 2021 роки

І.     Загальна частина

З метою забезпечення прозорої, ефективної діяльності органів виконавчої влади, фінансової децентралізації, а саме збільшення обсягу фінансових ресурсів у розпорядженні органів місцевого самоврядування, формування фінансово спроможних територіальних громад, підвищення рівня фінансування власних та делегованих повноважень адміністративно – територіальних утворень започатковано впровадити ряд реформ у всіх галузях та сферах діяльності, також заплановано продовжити процес децентралізації повноважень.

На працівників органів виконавчої влади, структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади поставлено багато завдань щодо забезпечення ефективної реалізації реформ на місцевому рівні, у тому числі з урахуванням змін до бюджетного, податкового законодавства, нової концепції міжбюджетних стосунків та підвищення самостійності місцевих бюджетів. Передано додаткові повноваження у сферах освіти, охорони здоров’я, житлово- комунального господарства тощо. Також, запроваджуються умови для стимулювання об’єднання територіальних громад з низькою фінансовою спроможністю та чисельністю мешканців у перспективі адміністративної реформи. За створення умов для розвитку економіки, господарської та соціально-культурної діяльності відповідної території повна відповідальність покладається на місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, установи та організації.

Програма підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ на 2020 – 2021 роки (далі – Програма) розроблена у відповідності до Конституції України, Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, інших законів України та підзаконних актів для вирішення питань з впровадження реформ, проблем розвитку району, забезпечення концентрації фінансових, матеріально-технічних ресурсів, а також для координування діяльності  органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, установ та організацій.

 

Завданнями Програми є максимальне виявлення всіх матеріальних і фінансових резервів, додаткових доходів бюджету за окремими податками та іншими обов’язковими платежами, загального обсягу видатків відповідно до прогнозів і цільових програм соціально-економічного розвитку та узгодження їх із загальною програмою фінансової стабільності регіону, посилення контролю за фінансовою діяльністю місцевих органів державної влади, місцевого самоврядування та бюджетних установ. Забезпечення інформацією про використання публічних коштів розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів, суб’єктами господарювання державної і комунальної власності. Відображення прозорої інформації про закупівлю товарів, робіт, послуг у системі допорогових електронних держзакупівель.

Для досягнення зазначених цілей і завдань необхідний ефективний, оперативний, із застосуванням сучасних інформаційних технологій, супровід програм розвитку району.

Також, для встановлення оперативного дієвого контролю за всіма напрямами витрачання коштів від витрат на утримання установ і організацій до їх витрачання на соціально важливі цілі, дотримання фінансово бюджетної дисципліни, вкрай необхідним є встановлення систематичного обміну інформацією між усіма органами, які забезпечують та контролюють його виконання.

Тобто, необхідна сучасна ком’ютерно-технологічна, фінансова та матеріально-технічна база в органах виконавчої влади, яка дозволить ефективно впроваджувати реформи та інформаційні технології. Це дасть змогу органам виконавчої влади зекономити робочий час, не турбувати постійними письмовими запитами, забезпечить оптимальну, стабільну роботу системи органів місцевих виконавчої влади.

Основою успішного громадянського суспільства є доступ людей до інформації і можливість участі в прийнятті рішень та оперативному отриманні кваліфікованої консультації. Цьому сприяє широке застосування інформаційних технологій.

Прозорість та публічність інформації надає можливість для контролю за цільовим витрачанням фінансових ресурсів, підвищує довіру населення і громадянських інститутів до влади, що створює передумови для суспільної згоди.

Відповідно, підвищується відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за ефективністю витрачання бюджетних коштів, за впровадженням реформ, оскільки посилюється можливість контролю з боку громадськості за якістю прийнятих рішень, їх втіленням у життя.

Нинішній стан економічного розвитку держави в умовах здійснення реформ у всіх сферах діяльності, потребують упровадження в життя нових напрямів і методів здійснення управлінських функцій, таких як аналітична, роз’яснювальна, інформаційна та контролююча робота щодо планування і ефективності використання коштів для значної кількості учасників бюджетного процесу та дієвий, оперативний, ефективний його супровід.

Зросла також потреба у проведенні роз’яснювальних заходів з питань впровадження реформ, змін до законодавства з охопленням широкої аудиторії як працівників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, бюджетних установ так, і громадян.

  1. Мета Програми

Головною метою Програми є підвищення ефективності та якості роботи структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади щодо реалізації повноважень, впроваджень реформ, супроводу програм розвитку району, забезпечення аналітичними, інформаційними, звітними та іншими матеріалами, необхідними для прийняття управлінських рішень і використання для цього сучасних (креативних) інформаційних технологій, фінансової та матеріально-технічної бази.

Налагодження прозорості, зворотного зв’язку у співпраці місцевої державної адміністрації, її структурних підрозділів, органів місцевого самоврядування, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, служб з підприємствами, установами, організаціями та громадянами району у реалізації державної регіональної політики із застосуванням сучасної комп’ютерно-технологічної, фінансової та матеріально-технічної бази, надання оперативної, кваліфікованої консультації у процесах управління соціально-економічним розвитком району та забезпечення запровадження реформ у різних сферах діяльності.

  • Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування Програми

Програма передбачає проведення протягом 2020 – 2021 років заходів, направлених на залучення громадськості до процесів формування і реалізації державної районної політики, бюджетної децентралізації, формування фінансово спроможних територіальних громад, впровадження реформ, проведення інформаційних заходів щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у частині розробки і виконання програм розвитку району, підтримку їх ініціатив, вивчення громадської думки жителів району та надання їм і органам місцевого самоврядування консультацій, аналітичних, інформаційних, звітних та інших матеріалів, проведення семінарів, конференцій, нарад, навчань, практикумів, круглих столів тощо.

Виконавцями Програми виступають районна державна адміністрація, її структурні підрозділи та територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, інші установи і організації (додаток 1).

Фінансування заходів Програми здійснюються за рахунок коштів районного бюджету у сумі 1,3 тис. грн.

 

 

  1. Завдання і заходи Програми

Основними завданнями та заходами Програми є:

забезпечення відкритої діяльності органів виконавчої влади з питань фінансової децентралізації, формування фінансово спроможних територіальних громад, впровадження реформ у всіх галузях та сферах діяльності та ефективної реалізації реформ на місцевому рівні, у тому числі з урахуванням змін до бюджетного, податкового законодавства, нової концепції міжбюджетних стосунків та підвищення самостійності місцевих бюджетів. Проведення роз’яснювальних заходів з питань реалізації відповідно до законодавства програм соціально – економічного розвитку області з охопленням широкої аудиторії як працівників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, працівників бюджетних установ, так і громадян;

створення баз даних та єдиного телекомунікаційного середовища, яке об’єднає високошвидкісні канали зв’язку, локальні мережі різного рівня з метою встановлення оперативного дієвого контролю за всіма напрямами витрачання коштів від витрат на утримання бюджетних установ і організацій до їх витрачання на соціально важливі цілі;

інформування громад­ськості, організація та розроблення регіональних цільових програм, моніторинг програм розвитку району;

надання якісного доступу до мережі Інтернет;

надання оперативних консультацій, обговорення актуальних питань щодо впровадженню реформ та соціально-економічного розвитку району  за участю фахівців;

забезпечення ком’ютерно – технологічної, ефективної матеріально-технічної і фінансової бази структурних підрозділів райдержадміністрації;

матеріальна підтримка працівників місцевих органів виконавчої влади

надання оперативних консультацій, обговорення актуальних питань по впровадженню реформ та соціально-економічного розвитку району за участю фахівців;

забезпечення комп’ютерно – технологічної, ефективної матеріально-технічної і фінансової бази структурних підрозділів райдержадміністрації, супровід програм розвитку;  матеріальна підтримка працівників місцевих органів виконавчої влади.

 

 

У.Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми забезпечить такі результативні показники: покращить конструктивну співпрацю між місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, фінансовими, правоохоронними, контролюючими, фіскальними, митними органами та казначейством, із місцевими громадами щодо вирішення питань впровадження реформ, соціально-економічного розвитку району, ефективного виконання місцевих бюджетів;

активізує участь громадськості в запланованих реформах, формуванні та реалізації державної  політики;

врахує пропозиції інститутів громадянського суспільства та думку громадськості у вирішенні завдань соціально-економічного і культурного розвитку територій;

покращить інформування жителів району про діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у частині дотримання ними законодавства;

підвищить оперативність та ефективність прийняття управлінських рішень керівництвом районної ради та райдержадміністрації;

дозволить отримати оперативні консультації, обговорити актуальні проблеми з реалізації реформ у всіх галузях та сферах діяльності та програм розвитку району на семінарах, конференціях, нарадах, навчаннях, практикумах, круглих столах, електронних форумах тощо за участю фахівців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

забезпечить діяльність на території району приймалень для органів виконавчої влади, громадян району, органів місцевого самоврядування та бюджетних установ з актуальних питань впровадження реформ, виконання програм розвитку району;

підвищить відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за ефективністю витрачання бюджетних коштів;

надасть доступ до інформації про використання публічних коштів розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів, суб’єктами господарювання державної і комунальної власності;

забезпечить відображення прозорої інформації про закупівлі товарів, робіт, послуг у системі допорогових електронних держзакупівель, посилить можливість контролю з боку громадськості за якістю прийнятих управлінських рішень та втіленням їх у життя.

  1. Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями діяльності та заходи Програми наведено в додатку 2 до Програми.

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль за виконанням Програми покладається на Перечинську райдержадміністрацію.

Учасники Програми забезпечують реалізацію заходів, аналізують хід виконання основних її завдань впродовж 2020 – 2021 років та щороку до 20 січня року, що наступає за звітним подають відповідну інформацію Перечинській райдержадміністрації та районній раді.

 

 

 

 

Додаток 1

ПАСПОРТ

Програми підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ на 2020 – 2021 роки

 

 

 

1.

Ініціатор розроблення програми Перечинська районна державна адміністрація
 

 

Розробник програми Перечинська районна державна адміністрація
2. Співрозробники програми Структурні підрозділи райдержадміністрації
3. Відповідальні виконавці програми Управління, відділи, інші структурні підрозділи райдержадміністрації,  служби, сектори
4. Учасники програми Управління, відділи, інші структурні підрозділи райдержадміністрації,  служби, сектори
5. Термін реалізації програми 2020 – 2021 роки
6. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) Районний бюджет
7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

 

2020рік

2021рік

1,3 тис.грн.

650 тис. грн.

650 тис. грн.

8. коштів районних, міських (міст обласного значення) бюджетів 1,3  тис.грн.

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                     М.М.Петрішко

ЗАХОДИ

Програми підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної  політики та впровадження реформ на 2020 – 2021 роки

 

Назва напряму діяльності Перелік заходів Програми Строк виконання Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),

тис. грн.

 

Очікуваний результат заходу
2020

рік

2021

рік

1 . Забезпечення відкритої діяльності органів виконавчої влади з питань фінансової децентралізації, формування фінансово спроможних територіальних громад, впровадження реформ у всіх галузях і сферах діяльності та ефективної реалізації реформ на місцевому рівні, у тому числі з урахуванням змін до бюджетного, податкового законодавства, нової концепції міжбюджетних стосунків та підвищення самостійності місцевих бюджетів. Проведення роз’яснювальних заходів з питань реалізації відповідно до законодавства програм соціально – економічного розвитку районуі з охопленням широкої аудиторії як працівників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, працівників бюджетних установ, так і громадян

 

 

Випуск друкованої продукції з актуальних питань застосування законодавства, з впровадження реформ у всіх галузях діяльності, змін до бюджетного, податкового законодавства, нової концепції міжбюджетних стосунків, підвищення самостійності місцевих бюджетів та рішень про відповідні місцеві бюджети (книг, брошур, буклетів, пам’яток, листівок тощо), придбання паперу та друкованої продукції, обмін досвідом, проведення семінарів, конференцій, нарад, навчань, практикумів, круглих столів тощо   Структурні підрозділи райдержад­міністрації Районний бюджет 10 10 Забезпечення структурних підрозділів райдержадміні­страції, органів місцевого самоврядування, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, служб, секторів, бюджетних установ аналітичними, інформаційними, звітними та іншими матеріалами, необхідними для прийняття рішень, аналізу та розв’язання проблем з виконання програм соціально-економічного розвитку області; покращення співпраці з місцевими громадами щодо вирішення питань впровадження реформ і ефективного виконання місцевих бюджетів; активізація участі громадськості в запланованих реформах, формуванні та реалізації державної регіональної політики
2. Створення баз даних та єдиного телекомуні-каційного середовища, яке об’єднає високошвидкісні канали зв’язку, локальні мережі різного рівня з метою встановлення оперативного дієвого контролю за всіма напрямами витрачання коштів від витрат на утримання бюджетних установ і організацій до їх витрачання на соціально важливі цілі Створення високошвидкісних каналів зв’язку;  комплексна підтримка програмно-технічних комплексів,  єдиного телекомунікаційного середовища   Структурні підрозділи райдержад­міністрації Районний бюджет 10 10 Забезпечення систематичного обміну інформацією між структурними підрозділами райдержадміністрації, казначейством, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, служб, секторів, органами місцевого самоврядування
3.Інформування громад­ськості, організація та розроблення регіональних цільових програм, моніторинг програм розвитку району Висвітлення діяльності на телевізійних та радіо передачах, випуск тематичних сторінок у друкованих та електронних засобах масової інформації, на офіційному ВЕБ – сайті та в соціальних мережах з роз’ясненням норм законодавства з актуальних питань щодо впровадження  реформ; розроблення, моніторинг та виконання регіональних цільових програм та програм розвитку району: забезпечення оприлюднення інформації на ВЕБ – порталі Е-Оаіа. Е-Тепсіег, тощо       10 10 Забезпечення інформацією жителів району про діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, залучення їх до розроблення та моніторингу районних цільових програм; підвищення відповідальності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за ефективністю витрачання бюджетних коштів
4. Надання якісного доступу до мережі Інтернет Створення високо-швидкісного доступу до мережі Інтернет   Структурні підрозділи райдержад­міністрації Районний бюджет 20 20 Забезпечення конструктивної співпраці між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування  з місцевими громадами щодо питань впровад-ження реформ та соціально- економіч-ного розвитку району
5. Надання оперативних консультацій, обговорення актуальних питань із впровадження реформ та соціально-економічного розвитку району за участі фахівців;

забезпечення ком’ютерно- технологічної, ефективної матеріально-технічної і фінансової бази структурних підрозділів

райдержадміністрації та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, супровід програм розвитку; матеріальна підтримка працівників райдержадміністрації

Матеріально-технічне та фінансове забезпечення заходів програми (придбання сучасних засобів інформатизації і зв’язку, транспортних засобів, програмного забезпечення та його обслуговування, комп’ютерної техніки, сканерів, принтерів, витратних матеріалів, матеріальна підтримка працівників, інформаційно-технічне забезпечення. Забезпечення паливно-мастильними матеріа-лами, запчастинами до автотранспорту,  ремонтом транспортного засобу, канцтоварами, папером офісним, конвертами і марками,  квітковою продукцією, заправкою картриджів,  оплатою послуг зв’язку, оплатою  енергоносіїв та комунальних послуг, видатків на відрядження, сплата податків та зборів обов’язкових платежів до бюджету   Структурні підрозділи райдержад­міністрації Районний бюджет 600 600 Забезпечення можливості виконувати ефективно та належним чином функції, покладені на райдержадміністрацію; покращення та оновлення парку комп’ютерної та іншої техніки, матеріально-технічної і фінансової бази, що активізує участь громадськості, органів місцевого самоврядування, працівників бюджетних установ у формуванні та реалізації державної регіональної політики та надасть можливість врахувати думку громадськості у вирішенні завдань з впровадження реформ та соціально- економічного і культурного розвитку району
РАЗОМ:         650 650  

 

 

                                                 Заступник голови ради                                                     М.М.Петрішко

Comments are closed.

Перейти до вмісту