Про  Програму підвищення ефективності виконання повноважень органами казначейства щодо реалізації державної регіональної політики на 2019-2021 роки

Про  Програму забезпечення реалізації державної бюджетної політики з питань фінансів на території району  на 2020-2021 роки
17.12.2019
Про  Програму  ефективного використання майна спільної комунальної власності  територіальних  громад сіл, міста  Перечинського району на 2020-2024 роки
17.12.2019
Показати всі

Про  Програму підвищення ефективності виконання повноважень органами казначейства щодо реалізації державної регіональної політики на 2019-2021 роки

    УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тридцять сьома сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

        

12.12.2019                           м.Перечин                                    №  632 

 

 

Про  Програму підвищення

ефективності виконання повноважень

органами казначейства щодо реалізації

державної регіональної політики

на 2019-2021 роки

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”,  розглянувши та обговоривши  Програму підвищення ефективності виконання  повноважень  органами казначейства щодо реалізації  державної регіональної політики  на 2019-2021 роки,  районна рада вирішила :

 

1.Затвердити Програму підвищення ефективності виконання повноважень органами казначейства щодо реалізації  державної регіональної політики  на 2019-2021 роки  (далі – Програма),  що додається.

 

 1.   Фінансовому управлінню районної державної адміністрації

(Гапак С.А.) вишукати можливість щодо фінансування даної Програми.

 

 1. Районній державній адміністрації (Ладомиряк М.П.) про хід виконання Програми інформувати районну раду  щорічно до 01 лютого протягом 2020-2022 років .

 

4 .  Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову  районної державної адміністрації  Ладомиряк  М.П. та постійну комісію районної ради з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики (Крупчинський Б. Ю. ).

 

Голова ради                                                                                 М.І.Ласкін

 

 

                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення районної ради

12.12.2019№ 632

 

ПРОГРАМА

підвищення ефективності виконання повноважень органами казначейства щодо реалізації державної регіональної політики на 2019-2021 роки

 

І. Загальна частина

 

Програма підвищення ефективності виконання повноважень органами казначейства щодо реалізації державної регіональної політики на 2019-2021 роки (далі – Програма) розроблена у відповідності до Конституції України,  інших законів України та підзаконних актів з метою вирішення проблем якісного обслуговування розпорядників та одержувачів коштів, забезпечення концентрації фінансових, матеріально-технічних ресурсів, а також для координування діяльності казначейства, органів місцевого самоврядування, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, установ та організацій.

Завданнями Програми є максимальний облік  всіх фінансових резервів, додаткових доходів бюджету за окремими податками та іншими обов’язковими платежами, загального обсягу видатків відповідно до кошторисів і цільових програм соціально-економічного розвитку та узгодження їх із загальною програмою фінансової стабілізації об’єднаної громади, надання своєчасних та якісних послуг розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів, своєчасне реагування на звернення громадян та висвітлення  діяльності казначейства.

Для досягнення зазначених цілей і завдань необхідний ефективний, оперативний, із застосуванням інформаційних технологій супровід програм розвитку .

Також для встановлення оперативного дієвого контролю за всіма напрямами витрачання коштів є встановлення систематичного обміну інформацією між усіма органами, які забезпечують та контролюють його виконання.

Тобто, необхідна сучасна комп’ютерно-технологічна база та безперебійна робота всіх комп’ютерних програм, утримання в належному стані наявної комп’ютерної техніки та мережі, що дозволить ефективно впроваджувати інформаційні технології у казначействі.  Це дасть змогу органам казначейства мінімізувати витрати робочого часу на підготовку інформацій, підвищити їх якісний рівень. Підтримка приміщень та обладнання в належному стані.

Нинішні умови економічного розвитку держави, реалізація реформ у всіх сферах діяльності, потребують впровадження у життя нових напрямів і методів здійснення управлінських функцій, таких як аналітична, роз’яснювальна, інформаційна та контролююча робота щодо планування і ефективності використання коштів для значної кількості учасників бюджетного процесу та забезпечення його дієвого, оперативного та ефективного супроводу, що у свою чергу вимагає додаткових фінансових ресурсів.

Зросла також потреба у проведенні консультативних заходів з питань законодавства з охопленням широкої аудиторії як працівників органів казначейства, місцевого самоврядування, бюджетних установ, так і громадян.

 

ІІ. Мета Програми

Головною метою Програми є підвищення ефективності та якості роботи органів казначейства, щодо якісного обслуговування розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів і використання для цього сучасних (креативних) інформаційних технологій.

Налагодження зворотного зв’язку щодо співпраці органів казначейства з розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів у процесі реалізації державної регіональної політики із застосуванням сучасної комп’ютерно-технологічної бази та надання оперативних, кваліфікованих консультацій у процесах управління соціально-економічним розвитком громади.

Забезпечення учасників бюджетного процесу необхідними нормативними актами, змін до них з метою  дотримання вимог, норм і нормативів діючого законодавства при виконанні бюджетів.

 

ІІІ. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування Програми

Програма передбачає проведення протягом 2019-2021 років заходів, направлених на реалізацію державної регіональної політики, проведення інформаційних заходів щодо діяльності органів казначейства та органів місцевого самоврядування.

Виконавцями Програми виступає УДКСУ у Перечинському районі.

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 400,0 тис.гривень:

тис. гривень

Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми 2019 2020 2021 Усього витрат на виконання Програми
Місцевий бюджет 50 250 100 400,0

 

ІV. Завдання і заходи Програми

 

Основними завданнями Програми є:

підвищення ефективності та прозорості виконання програм, обліку і аналізу витрат на їх проведення, а також забезпечення контролю за їх виконанням, надання доступу до відкритої інформації громадянам і організаціям про стан їх виконання;

участь у семінарах, нарадах, круглих столах з питань підвищення ефективності виконання повноважень органами місцевого самоврядування щодо реалізації державної регіональної політики;

організація роз’яснювальної роботи щодо дотримання законодавства працівниками бюджетних установ, державними службовцями та посадовими особами органів місцевого самоврядування;

створення баз та банків даних для забезпечення оперативної і надійної взаємодії всіх рівнів управління при розв’язанні завдань державного, міжгалузевого та регіонального рівнів;

модернізація комп’ютерно-технологічної бази та супровід інформаційно-аналітичних систем, утримання у належному стані наявної комп’ютерно-множильної техніки та приміщення органу казначейства;

своєчасне інформаційне забезпечення всіх учасників бюджетного процесу необхідними нормативними актами та змінами до них, типовими формами та бланками;

забезпечення всіх учасників процесу витратними матеріалами (бумагою, катріджами);

ремонт комп’ютерної техніки,  та  приміщення УДКСУ у Перечинському районі;

придбання меблів та обладнання.

 

 1. V. Очікувані результати, ефективність Програми

 

Виконання Програми дасть можливість:

покращити конструктивну співпрацю між казначейством та органами  місцевого самоврядування,  щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку громади, ефективного виконання місцевих бюджетів;

врахувати пропозиції інститутів громадянського суспільства та думку громадськості у вирішенні завдань соціально-економічного і культурного розвитку територій;

підвищити оперативність та ефективність прийняття управлінських рішень керівництвом органів казначейства;

підвищити відповідальність органів казначейства та органів місцевого самоврядування за ефективність витрачання бюджетних коштів;

підвищити умови обслуговування клієнтів установ розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

 

VІ. Напрями діяльності та заходи Програми

 

Напрями діяльності та заходи Програми наведено  додатку  до Програми.

 

VІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

                  Учасники Програми забезпечують реалізацію заходів, аналізують хід виконання основних її завдань впродовж 2019-2021років.

 

 

 

Додаток 2

до Програми

 

РОЗРАХУНОК

 

потреби коштів для реалізації заходів, передбачених Програмою 

 

(тис.грн.)

 

Заходи Джерело фінансування

 

2019

рік

2020

рік

2021

рік

1.     Придбання комп’ютерної техніки

2.    Придбання обладнання та меблів

3.    Придбання бумаги

4.    Проведення ремонту приміщення,  системи опалення, коп’ютерної техніки

місцевий

бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

50,0

20,0

 

20,0

 

10,0

 

 

200,0

20

 

20

 

10

 

 

50,0

Всього   50,0 250,0 100,0

 

 

Заступник голови ради                                                        М.М.Петрішко

 

 

Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 1. Назва: Програма підвищення ефективності виконання повноважень органами казначейства щодо реалізації державної регіональної політики на 2019 – 2021 роки
 2. Підстава для розроблення: Конституція України, закони України та підзаконні акти для вирішення проблем якісного обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів громади, забезпечення концентрації фінансових ресурсів для координації діяльності казначейства, органів місцевого самоврядування,установ, організацій.
 3. Районний замовник або координатор: Управління державної казначейської служби України у Перечинському районі Закарпатської області.
 4. Мета: Головною метою Програми є підвищення ефективності та якості роботи органів казначейства, щодо якісного обслуговування розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів громади і використання для цього сучасних (креативних) інформаційних технологій.

Налагодження зворотного зв’язку щодо співпраці органів казначейства з розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів району у процесі реалізації державної регіональної політики із застосуванням сучасної комп’ютерно-технологічної бази та надання оперативних, кваліфікованих консультацій у процесах управління соціально-економічним розвитком району.

Забезпечення учасників бюджетного процесу необхідними нормативними актами, змін до них з метою  дотримання вимог, норм і нормативів діючого законодавства при виконанні бюджетів.

 1. Початок: 2019 рік.
 2. Етапи виконання: в декілька етапів.
 3. Загальні обсяги фінансування: 400000,00 грн. з районного бюджету.
 4. Очікувані результати виконання:

– покращити конструктивну співпрацю між казначейством та  органами місцевого самоврядування, фінансовими, контрольно-ревізійними щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку району, ефективного виконання місцевих бюджетів;

– врахувати пропозиції інститутів громадянського суспільства та думку громадськості у вирішенні завдань соціально-економічного і культурного розвитку територій;

– підвищити оперативність та ефективність прийняття управлінських рішень керівництвом органів казначейства;

-підвищити відповідальність органів казначейства та органів місцевого самоврядування за ефективність витрачання бюджетних коштів.

 1. Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати 

контроль за виконанням, строки проведення звітності):

Управління державної казначейської служби України у Перечинському районі Закарпатської області.

 

 

 

Заступник голови ради                                                        М.М.Петрішко

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту