Про Програму підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби у відділі прикордонної служби „Новоселиця” на 2018-2020 роки

ПРОТОКОЛ № 25 засідання сесії
24.04.2018
В районі вшанували річницю аварії на Чорнобильській АЕС
25.04.2018
Показати всі

Про Програму підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби у відділі прикордонної служби „Новоселиця” на 2018-2020 роки

УКРАЇНА

        ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

Закарпатської області

     Двадцять п»ята сесія  VІІ скликання

         

                                                     РІШЕННЯ            ПРОЕКТ

 

____  2018                                         м.Перечин                                       №  

 

 

 Про Програму підвищення спроможності

 та поліпшення умов несення служби

 у відділі прикордонної служби Новоселиця

 на 2018-2020  роки

 

 

Відповідно  статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши та обговоривши Програму підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби у відділі прикордонної служби „Новоселиця”   на 2018-2020 роки, районна рада вирішила:

 

  1. 1. Затвердити Програму підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби у відділі прикордонної служби „Новоселиця”   на 2018-2020 роки (далі-Програма), що додається
  2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.) вишукати можливість щодо фінансування    Програми.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Ладомиряк М.П. та  постійну  комісію  з питань   дотримання регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, законності, правопорядку та транскордонних   зв”язків (Томаш В.М.).

 

 

 

 

Голова ради                                                     М. І. Ласкін

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

до проекту рішення районної ради «Про   Програму підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби у відділі прикордонної служби „Новоселиця”   на 2018-2020 роки»

 

 

Програма  вноситься на розгляд з метою розвитку та поліпшення існуючої інфраструктури відділу прикордонної служби „Новоселиця” що дасть змогу ефективно протидіяти незаконній міграції та незаконному обігу тютюнових виробів, інших товарів через Державний кордон України.

Основними завданнями та заходами Програми є:

поліпшення існуючої інфраструктури;

розвиток та поліпшення умов несення служби;

Очікуваними результатами виконання заходів Програми є:

підвищення можливостей  відділу прикордонної служби „Новоселиця” у забезпеченні прикордонної безпеки у регіоні;

створення кращої мотивації для персоналу Державної прикордонної служби України,

встановлення європейських стандартів у методології захисту кордону, належній підтримці та матеріально-технічному забезпеченні;

підвищення прикордонної привабливості, доступності та прозорості для різноманітних юридичних контрактів та співробітництва;

забезпечення більш комфортних умов для персоналу, який відповідальний за захист кордону,

запобігання незаконній міграції, торгівлі та протидії організованій злочинності на кордоні.

 

 

 

 

Зав.сектором мобілізаційної та

оборонної роботи                                                                         В. Ходанич

 

 


СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

державної адміністрації

18.04.2018    № 128

ПРОГРАМА

підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби у відділі прикордонної служби  „Новоселиця” на 2018 -2020 роки

 

 

У зв’язку з ускладненим внутрішньополітичним становищем, з метою ефективної протидії незаконній міграції та незаконному обігу цигарок, інших товарів через Державний кордон України, підвищення спроможності  відділу прикордонної служби „Новоселиця” для виконання завдань з охорони державного кордону, а також поновленням призову на строкову військову службу до лав Державної прикордонної служби України виникла нагальна потреба в підготовці належних умов та поліпшенні умов несення служби у відділах прикордонної служби на українсько-словацькому  державному кордоні.

Програму підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби у відділі прикордонної служби „Новоселиця”  на 2018-2020 роки (далі – Програма) розроблено відповідно до Конституції України, Закону України  „Про державний кордон України”, Закону України „Про Державну прикордонну службу України”.

Основною метою Програми є розвиток та поліпшення існуючої інфраструктури відділу прикордонної служби „Новоселиця” що дасть змогу ефективно протидіяти незаконній міграції та незаконному обігу тютюнових виробів, інших товарів через Державний кордон України.

Відділ прикордонної служби „Новоселиця”  потребує переоснащення, розташований у Перечинському районі у зоні відповідальності Чопського прикордонного загону Державної прикордонної служби України.

Програма передбачає проведення протягом 2018-2020 років заходів, спрямованих на поліпшення умов несення служби. Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету  та інших джерел, не заборонених чинним законодавством, передбачених для виконання Програми на відповідний період

Основними завданнями та заходами Програми є:

поліпшення існуючої інфраструктури;

розвиток та поліпшення умов несення служби;

Очікуваними результатами виконання заходів Програми є:

підвищення можливостей  відділу прикордонної служби „Новоселиця” у забезпеченні прикордонної безпеки у регіоні;

створення кращої мотивації для персоналу Державної прикордонної служби України,

встановлення європейських стандартів у методології захисту кордону, належній підтримці та матеріально-технічному забезпеченні;

підвищення прикордонної привабливості, доступності та прозорості для різноманітних юридичних контрактів та співробітництва;

забезпечення більш комфортних умов для персоналу, який відповідальний за захист кордону, та для людей, що подорожують через кордон;

запобігання незаконній міграції, торгівлі та протидії організованій злочинності на кордоні.

Координація робіт з виконання Програми та контроль за ходом її реалізації здійснюється  райдержадміністрацією. Відповідальним за подання інформації про виконання Програми є Чопський прикордонний загін , який забезпечує реалізацію заходів, аналізує хід виконання основних її завдань.


Додаток 1

до Програми

 

ПАСПОРТ

Програми підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби

відділу прикордонної служби  „Новоселиця”

на 2018 – 2020 роки

 

1. Ініціатор розроблення Програми Чопський прикордонний загін, районна державна адміністрація
2. Підстава для розроблення Програми Закони України „Про державний кордон України”, „Про Державну прикордонну службу України”
3. Розробник Програми Чопський прикордонний загін
4. Співрозробники Програми  Перечинська райдержадміністрація
5. Відповідальні виконавці Програми Чопський прикордонний загін
6. Учасники Програми Чопський прикордонний загін,  райдержадміністрація
7. Термін реалізації Програми 2018-2020 роки
8. Перелік місцевих бюдже-тів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм) Районний та місцеві бюджети, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,

всього,

у тому числі:

2018 рік

2019 рік

2020 рік

 

 

 

 

 

300,0 тис. гривень

100,0 тис. гривень

100,0 тис.гривень

100,0 тис.грн

  кошти обласного бюджету
  кошти районного бюджету  300,0 тис.гривень

 

Додаток 2

до Програми

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби у відділі прикордонної служби  „Новоселиця”

на 2018 – 2020 роки

 

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів Програми Строк вико-нання захо-дів Виконавці Дже-рела фінан-суван-ня Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі: Очікувані результати
2018 рік 2019

рік

2020

рік

 2018-2020

роки

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Матеріальне забезпечення Проведення робіт по ремонту службових приміщень, будівель та споруд та їх облаштування з метою якісного створення належних соціально- побутових умов життєдіяльності військовослужбовців, створення належних умов для розміщення військовослужбовців строкової служби, придбання матеріалів та матеріально-технічних засобів 2018-

2020 роки

Чопський прикордон-ний загін           (за згодою), Перечинська                                                                            районна державна

адміністра-ція

районнийбюджет 100,0 100,0 100,0  300,0

 

Підвищення можливос-тей прикордонного від-ділу у забезпеченні прикордонної безпеки  створення кращої мотивації для персоналу Державної при кордо-нної служби України,  встановлення європей-ських стандартів у методології захисту кордону,  матеріально-технічному забезпече-нні;  забезпечення більш комфортних умов для персоналу, запобіга-ння незаконній міграції,  переоснащення відділів прикордонної служби
ВСЬОГО:   100,0 100,0 100,0 300,0  

 

 

 

Comments are closed.