Про надання дозволу на списання основних засобів
27.12.2017
Про районну Програму розвитку та вдосконалення нефрологічної служби в районі на 2018 – 2022 роки
27.12.2017
Показати всі

Про Програму економічного і соціального розвитку Перечинського району на 2018 рік

 

  УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

        Двадцять друга   сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

21.12.2017                              м.Перечин                                    №      363

    

 

Про Програму економічного і

соціального розвитку

Перечинського району на 2018 рік

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши та обговоривши  Програму економічного і соціального розвитку Перечинського району на 2018 рік, районна рада вирішила:

 

 1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку Перечинського району на 2018 рік (додається).
 2. Рекомендувати структурним підрозділам райдержадміністрації, районним підрозділам органів виконавчої влади, Перечинській міській раді, виконкомам сільських рад здійснити заходи, спрямовані на виконання завдань та заходів, визначених Програмою економічного і соціального розвитку Перечинського району на 2018 рік.
 3. Постійним комісіям районної ради сприяти реалізації завдань і заходів, що випливають з Програми економічного і соціального розвитку Перечинського району на 2018 рік.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації та постійні комісії районної ради.

 

 

Голова  ради                                                                            М.І.Ласкін

 

Пояснювальна записка

до проекту Програми економічного і соціального розвитку району

на 2018рік

 

 1. Аналіз виконання Програми економічного і соціального розвитку Перечинського району на 2017 рік за підсумками січня-вересня

Обсяг  реалізації  промислової  продукції  за  січень-вересень 2017  року,  за оперативними даними, склав 919817,4 тис. грн., що більше у порівнянні  з  відповідним періодом минулого року на 24,1 відс.

Річне завдання Програми за 9 місяців виконано на  91,9 відс. (завдання Програми – 1000534,0 тис. грн.).

До бюджетів всіх рівнів за січень-вересень надійшло  податків і зборів  у сумі 89,6 млн. грн., що на 42,8 відс. більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Річне завдання Програми за 9 місяців виконано на 102,3 відс. (завдання Програми –87,6 млн. грн.).

           Податковий  борг  за податковими зобов’язаннями платників податків по податках і зборах  до зведеного бюджету станом   на  01 жовтня 2017 року склав 5083,3 тис. грн.  Завдання  Програми на 2017 рік  не виконується. Причини збільшення боргу по: ТОВ «Перечинський Стеатит – 108,6 тис.грн., ПП «Метаніка» – 23,6 тис.грн., ТОВ «Лісокомбінат-Віко» – 59,6 тис.грн., філія «Перечинське ЛАГДП» – 36,2 тис.грн. та несплати поточних платежів по орендній платі за землю та земельному податку по громадянах – фізичних особах.

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету)  за 9 місяців 2017 року склали 52,7 млн. грн., що складає 90,9 відс. річного завдання, передбаченого Програмою (завдання на 2017 рік – 58,0 млн. грн.).

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в цілому по району за третій квартал 2017 року склала 6390 грн., що більше у порівнянні з третім кварталом попереднього року на 36,1 відс.

У районі станом на 01 жовтня 2017 року заборгованість із виплати заробітної плати  відсутня. Завдання Програми виконується.

Обсяг обороту  роздрібної  торгівлі  підприємств юридичних осіб за І  півріччя 2017 року  склав  49,7  млн. грн., що на 35,4 відс. більше у порівнянні з  відповідним періодом 2016  року і складає 65,7 % річного завдання Програми (75,7 млн. грн.).

Обсяг реалізованих послуг  за  9 місяців  2017  року склав  14948,2  тис. грн., що на 23,8  відс. більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.  Річне завдання Програми за 9 місяців  виконано на 90 відс. (завдання Програми – 16,6 млн. грн.).

Створення нових робочих місць

Програмою економічного і соціального розвитку району на 2017 рік передбачено  створити  у 2017 році  320  нових робочих місць. За січень-вересень  2017  року у  районі  фактично створено   228 нових  робочих  місць, що складає 71,3 відс. річного завдання.

          Обсяг    прямих  іноземних   інвестицій    станом    на    01 жовтня  2017  року  склав  3264 тис. дол. США, що  на 11,8 відс. більше обсягу на  початок року. Завдання Програми  (2,6 млн. дол. США) виконано на 125,5 відс.

За  січень-серпень 2017  року  експорт  товарів склав 20,3 млн. дол. США, імпорт – 11,2 млн. дол. США. У районі продовжує забезпечуватись позитивне сальдо  зовнішньоторговельного балансу, яке склало 9,1 млн. дол. США.

Завдання Програми на 2017 рік (експорт 25,8 млн. дол. США та  імпорт 12,3 млн. дол.  США) за  підсумками 8 місяців виконано: по обсягу експорту – на 78,7 відс., по обсягу імпорту – на 90,7  відс.дол. США.

За  9 місяців 2017 року введено  в  експлуатацію  3354 м. кв.  загальної площі житла, що до відповідного періоду попереднього року складає  51,4 відс.  Річне  завдання  Програми  за 9 місяців   виконано   на  86,0 відс.  Завдання  Програми  ( 3,9 тис. м. кв. загальної площі житла).

 1. Основні проблемні питання розвитку району.

Ефективний економічний та соціальний розвиток району стримують ряд проблемних питань.  Найбільш вагомими є необхідність розвитку дорожньої інфраструктури, вирішення проблем із поводженням з твердими побутовими відходами, необхідність впровадження монетизації пільг та врегулювання проблем, пов’язаних з організацією перевезення пільгових категорій громадян, ефективна система підготовки робітничих кадрів під попит ринку, відсутність механізму компенсації державою суб’єктам підприємницької діяльності, які проводять діяльність в населених пунктах, що мають статус гірських, втрат, пов’язаних з виплатою надбавок до заробітної плати.

3.1. Найважливіші перспективи та заходи щодо економічного і соціального розвитку району на 2018 рік:

Основною  метою розвитку району у 2018 році стане активізація економічного розвитку усіх галузей господарського комплексу району, збільшення їх інвестиційної та інноваційної складової, нарощування обсягів промислового та сільськогосподарського виробництва, подальший розвиток малого та середнього бізнесу, забезпечення фінансового оздоровлення реального сектору економіки та подальших трансформацій в усіх сферах суспільного життя

Враховуючи тенденції розвитку району, у 2018 році очікується досягти наступних результатів.

Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах планується на рівні 1216078,5 тис.грн. і порівняно з 2017 роком, ріст становитиме 5,7 відс.

Ріст у легкій промисловості – 7,3 відс., оброблення деревини та виробів з деревини, крім меблів – 9,1 відс., хімічна та нафтохімічна промисловість – 2,3 відс.,  у виробництві і розподіленні електроенергії, газу та води – 3,3 відс.

Передбачається, що поштовхом до розвитку сільськогосподарського виробництва стане підвищення економічної ефективності виробництва, збільшення поголів‘я великої рогатої худоби за рахунок впровадження державних та регіональних програм фінансової підтримки сільського господарства та розвитку інфраструктури аграрного ринку шляхом відкриття нових заготівельних пунктів, здійснення заходів щодо створення в районі сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу.

Збір зерна та зернобобових у 2018 році планується досягти на рівні 420 тонн, що на  рівні очікуваного  виконання 2017 року, кукурудзи на зерно – 2755 тонн, що на 0,2 відс. більше очікуваного 2017 року,  картоплі – 20,65 тис. тонн,  що більше на 0,9 відс., овочів – 2160 тонн або на 1,4 відс. більше очікуваного виконання 2017  року.

Завдання програми збільшити  у 2018 році виробництво м‘яса (1,457 тис.тонн  на 0,2 відс. більше очікуваного виконання 2017 року), молока (9,870 тис. тонн на 0,1 від. більше) та яєць (5,865 млн. шт.,  що на 0,3 відс. більше).

Прогнозується, що у 2018 році обсяги надходжень податків, зборів, обов‘язкових платежів до зведеного бюджету складуть 123,5 млн. грн. та до місцевих бюджетів – 71,2 млн. гривень. Ріст надходжень у порівнянні з 2017 роком прогнозується відповідно на 7,3 відс. та 5,8 відс.

Проект  видатків  місцевих  бюджетів  на 2018 рік  визначено  у  сумі 302,2 млн. грн. До очікуваного виконання видаткової частини у 2017 році темп росту видатків на 2018 рік складає 103,6 відсотка.

Обсяг прямих іноземних інвестицій станом на кінець 2018 року за прогнозними даними складе 3,4 млн. дол. США або 103,0  відс. до початку року.

За рахунок подальшого підвищення рівня життя населення, розширення  та раціонального розміщення мережі підприємств торгівлі і ресторанного господарства прогнозується у 2018 році досягти 103,5 млн. грн. роздрібного товарообороту, що на 9,5 відс. перевищить рівень очікуваних показників 2017 року.

Передбачається зростання обсягу  реалізованих послуг до 16,3 млн. грн., що на 3,2 відс. перевищить рівень очікуваного показника 2017 року.

У 2018 році планується подальше підвищення рівня життя, насамперед, зростання реальних доходів населення та їх купівельної спроможності, підвищення рівня оплати праці. Фонд оплати праці працівників, зайнятих економічною діяльністю, при очікуваному у 2017 році 317,9 млн. грн. зросте у 2018 році на 21,5 відс. і становитиме 386,2 млн. грн. Середньомісячна заробітна плата штатного працівника номінальна при очікуваній у 4 кварталі 2017 року 6400 грн. зросте на 21,5 відс. і становитиме у 4 кварталі 2018 року  7776 гривень.

Прогнозовані обсяги введення в експлуатацію житла у 2018 році становитимуть 4,5 тис. кв. м загальної площі житла, що на 9,8 відс. більше  очікуваного виконання 2017 року.

 

3.2 . Шляхи виконання завдань:

– забезпечення безперебійної та стабільної роботи таких основних промислових підприємств району: ТДВ “Перечинський ЛХК”, ТОВ “Індустрія деревообробки”, ТОВ “САМВЕР”, ТОВ  “Перечинська швейна фабрика”,  ДП “Дж.Д.Ф. Сервіс”,  ТОВ “Меблева фабрика “Турянка”, ПП “Метаніка”, ТОВ “Завод “Стеатит”, ТОВ «Фаєренерджі», ТОВ «Джерела Карпат»   і ін.;

– підвищення ефективності роботи підприємств туристичного комплексу району,   будівництво нових туристичних об’єктів та розбудова діючих;

– популяризація району, проведення презентаційних  заходів в районі, участь у  виставках, форумах, конференціях, ділових зустрічах, які проводитимуться в області та за її межами у сферах туризму, промисловості;

– здійснення пошуку інвесторів для відновлення виробництва на  незадіяних площах району та будівництва нових об’єктів на вільних земельних ділянках;

– здійснення пошуку зацікавлених суб’єктів підприємницької діяльності для освоєння родовищ корисних копалин та джерел мінеральних вод;

– ефективне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення та лісових ресурсів;

– реєстрація нових суб’єктів підприємницької діяльності юридичних та фізичних осіб-підприємців;

–  проведення заходів спільно з органами місцевого самоврядування щодо виготовлення схеми планування території району та генеральних планів населених пунктів;

–  сприяння жителям району та підприємцям в отриманні кредитів за цільовою Програмою „Власний дім”;

–     забезпечення збільшення видатків соціальної спрямованості місцевих бюджетів, як інструмента досягнення пріоритетних соціальних і економічних цілей;

– подальший розвиток галузей: освіти, молоді та спорту, охорони здоров’я, культури;

– систематичне проведення засідань відповідних комісій, робочих груп, галузевих рад, що створені при райдержадміністрації з метою вирішення проблемних питань та забезпечення виконання завдань Програми.

 

 1. Ресурсне забезпечення виконання заходів Програми

Виконання заходів Програми здійснюватиметься за рахунок:

 • власних коштів підприємств;
 • вітчизняних та іноземних інвестицій;
 • коштів місцевих бюджетів;
 • коштів обласного та державного бюджетів;
 • коштів державного фонду регіонального розвитку;
 • реалізації загальнодержавних та районних програм;
 • залучення коштів для реалізації проектів за Програмами транскордонного співробітництва.
 • інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

 

 

Начальник управління

економічного розвитку і торгівлі                                           П. Доброцький

 

 

Додаток 1

ПАСПОРТ  ПРОГРАМИ

 

 1. Назва: Програма економічного    і     соціального     розвитку   Перечинського  району  на 2018 рік.
 2. Підстава для розроблення: Закон України „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 „Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету” (зі змінами) і від 31 травня 2017 року № 411 „Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки”.
 3. Державний замовник або координатор: управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації.
 4. Державні замовники-співвиконавці:

Реалізацію Програми здійснює районна державна адміністрація, її структурні підрозділи спільно з органами місцевого самоврядування, які розробили відповідні розділи Програми.

 1. Мета: втілення на рівні району єдиної державної політики та створення умов для динамічного, збалансованого розвитку району шляхом забезпечення соціальної та економічної єдності, підвищення рівня конкурентоспроможності, активізації економічної діяльності, зростання добробуту населення. Програма спрямована на активізацію економічного розвитку усіх галузей господарського комплексу району, збільшення їх інвестиційної та інноваційної складової, нарощування обсягів промислового та сільськогосподарського виробництва, подальший розвиток малого та середнього бізнесу, забезпечення фінансового оздоровлення реального сектору економіки та подальших трансформацій в усіх сферах суспільного життя.

В основу проекту Програми покладено ключові положення, визначені Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, Регіональною стратегією розвитку Закарпатської області на період до 2020 року, Планами заходів області та району із реалізації у 2018-2020 роках Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2020 року.

 1. Початок: січень 2018 року, закінчення: грудень 2018 року.
 2. Етапи виконання: 2018 рік.
 3. Загальні обсяги фінансування з районного бюджету: – 10,2 млн.грн.
 4. Очікувані результати виконання:

зростання обсягів реалізації промислової продукції на 5,7 відс., основних  видів  сільськогосподарської продукції, зокрема:  м’яса – на  0,2 відс., молока – 0,1 відс., яєць – 0,3 відс.,   зернових – на рівні 2017 року, кукурудзи на зерно – 0,2 відс., картоплі – на 0,9 відс., овочів – на 1,4 відс.;

підвищення рівня життя населення: збільшення у порівнянні з 4 кварталом 2017 року номінальної середньомісячної заробітної плати штатного працівника на 21,5 відс. до 7776 грн., створення 250 робочих місць;

активізація підприємницької діяльності: збільшення кількості  малих підприємств – юридичних осіб на 1,5 відс. порівняно з 2017 роком, кількості суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб – на 2,5 відс.

покращення інвестиційного клімату:  збільшення обсягів залучених  прямих  іноземних  інвестицій  в порівнянні з звітною датою на кінець 2017 року  – на 3,0 відс.;

розвиток споживчого ринку: збільшення обсягу роздрібного товарообороту – на 9,5 відс., реалізованих послуг – на 3,2 відс.;

підвищення фінансової спроможності району: зменшення негативного фінансового результату в економіці району у порівнянні з 2017 роком на 20,6 відс., збільшення надходжень до зведеного бюджету району – на 7,3  відс., доходів місцевих бюджетів – на 5,8 відс.

 1. Контроль за виконанням: структурні підрозділи райдержадміністрації, постійні комісії районної ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови  ради                                                              М.І.Ласкін                                                                                             

 

Додаток 2

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ                                                       

    ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  Перечинського району

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2018 РІК ТА ПРОГНОЗ 2019 і 2020 роки

 

Показники Одиниця виміру 2016 рік

звіт

2017 рік очікуване виконання 2018 рік проект 2018 рік проект у % до очік. вик. 2017 року 2019 рік

прогноз

2020 рік  прогноз
1 2 3 4 5 6 7 8

Сфера реального сектору економіки

             
               
Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах – всього тис. грн. 967860,9 1150500,0 1216078,5 105,7 1285394,9 1361233,2
Обсяг реалізованої промислової продукції  у розрахунку на душу населення грн. 30333 35953 38002 105,7 40043 42406
Індекс промислової продукції %       Х    
Обсяг продукції добувної промисловості у діючих цінах тис. грн.            
у тому числі:              
добування паливно-енергетичних  корисних копалин тис. грн.            
добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних тис. грн.            
Обсяг продукції переробної промисловості у діючих цінах тис. грн.            
у тому числі:              
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів тис. грн.            
легка промисловість тис. грн. 13293,5 13380,6 14357,4 107,3 14900,5 15630,6
оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів тис. грн. 202342,8 215900,3 235600,3 109,1 259500,7 289343,3
целюлозно-паперове виробництво, видавнича діяльність тис. грн.            
виробництво коксу, продуктів нафтопереробки та ядерного палива тис. грн.            
хімічна та нафтохімічна промисловість тис. грн. 676421,0 710100,5 726432,8 102,3 748952,2 769900,1
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції тис. грн.            
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів тис. грн.            
машинобудування тис. грн.            
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води тис. грн. 13582,1 12100,6 12500,7 103,3 12600,1 12650,3
Продукція сільського господарства (у всіх категоріях господарств у постійних цінах  2010 року) – всього              
у тому числі на душу населення грн.            
Валова сільськогосподарська продукція в усіх категоріях господарств у % до відповідного року %       Х    
Виробництво валової продукції рослинництва млн. грн.            
Виробництво валової продукції рослинництва у % до попереднього року %       Х    
Виробництво продукції рослинництва:              
зернові та зернобобові тис. тонн 0,420 0,420 0,420 100,0 0,425 0,430
кукурудза на зерно тис. тонн 2,74 2,75 2,755 100,2 2,760 2,770
цукрові буряки              
соняшник на зерно тис. тонн            
картопля тис. тонн 21,12 20,47 20,65 100,9 20,72 20,85
овочі відкритого ґрунту (без насінників) тис. тонн 2,27 2,13 2,16 101,4 2,21 2,30
Валове виробництво продукції тваринництва млн. грн.            
валове виробництво продукції тваринництва у % до попереднього року %       Х    
Виробництво продукції тваринництва:              
м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі) тис. тонн 1,452 1,454 1,457 100,2 1,460 1,465
молоко тис. тонн 9,865 9,865 9,870 100,1 9,900 9,910
яйця млн. шт 5,832 5,850 5,865 100,3 5,870 5,900
вовна тонн
Фінансові  показники              

Надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів до зведеного бюджету

млн. грн. 88,9 115,1 123,5 107,3 133,5 146,0
Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету) млн. грн. 53,2 67,3 71,2 105,8 73,2 75,2
Обсяг бюджету розвитку місцевих бюджетів млн. грн. 21,5 18,7 1,0 5,3 1,0 1,0
Питома вага бюджету розвитку місцевих бюджетів у загальному обсязі місцевих бюджетів %       Х    
Видатки місцевих бюджетів – всього млн. грн. 228,7 291,7 302,2 103,6 347,1 398,7

у тому числі трансферти

млн. грн.

167,7 215,7 231,0 107,1 273,9 323,5

Податковий борг за податковими зобов’язаннями платників податків по податках і зборах (обов’язкових платежах) до зведеного бюджету (станом на кінець року

млн. грн.

4,1 5,2 5,1 98,1 5,0 4,8
у тому числі:              

до державного бюджету

млн. грн.

2,2 2,6 2,5 96,2 2,5 2,4

до місцевих бюджетів

млн. грн.

1,9 2,6 2,6 100,0 2,5 2,4
Загальна сума кредитів, наданих комерційними банками суб`єктам господарювання млн. грн.            
Питома вага довгострокових кредитів %       Х    
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (сальдо) млн. грн. -28,6 -26,2 -20,8 79,4 -18,3 -12,4
Фінансовий результат підприємств, які одержали прибуток млн. грн. 36,5 38,5 43,7 113,5 46,0 47,3
Питома вага підприємств, які одержали прибуток у загальній кількості підприємств % 76,8 77,3 78,1 Х 78,7 79,1
Фінансовий результат підприємств, які одержали збиток млн. грн. 65,1 64,7 64,5 99,7 64,3 59,7
Питома вага підприємств, які одержали збиток у загальній кількості підприємств % 23,2 22,7 21,7 Х 21,3 20,9

Обсяг кредиторської заборгованості

млн. грн.            
–         у тому числі простроченої млн. грн.            

Обсяг дебіторської заборгованості

млн. грн.            
–         у тому числі простроченої млн. грн.            
               
Показники рівня життя              
               
Наявні доходи населення:              
номінальні млн. грн.            
реальні  у % до попереднього року %       Х    
Наявні доходи в розрахунку на душу населення грн.            
Фонд оплати праці робітників і службовців, працівників сільського господарства, малих підприємств (без військовослужбовців) млн. грн. 219,9 317,9 386,2 121,5 410,9 456,1
Фонд оплати праці працівників малих підприємств млн. грн.            
Індекс реальної заробітної плати %       Х    
Середньомісячна заробітна плата штатного працівника реальна грн. 4063 5920,0* 7267,3* 122,8 7809,3* 8742,8*
Середньомісячна заробітна плата штатного працівника номінальна грн. 4429 6400,0* 7776,0* 121,5 8270* 9180*
у тому числі:              
у промисловості грн.            
у сільському господарстві грн.            
в оптовій та  роздрібній торгівлі грн.            
Середньомісячна заробітна плата штатного найманого працівника малих підприємств грн.            
Заборгованість із виплати заробітної плати (на кінець року), всього млн. грн. —-
Темп зростання (зниження) заборгованості з виплати заробітної плати у відсотках до початку звітного року % Х
Заборгованість з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах млн. грн.  
з неї:

у промисловості

млн. грн.
у сільському господарстві млн. грн.            
Темп зростання (зниження) заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах  у відсотках до початку звітного року % —- Х
Частка працівників, яким нараховано заробітну плату нижче прожиткового мінімуму для працездатної особи % 4,0 3,5 3,4 Х 3,3 3,2
               
Показники розвитку споживчого ринку              
               
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб (дані статистики) млн. грн. 91,4 94,5 103,5 109,5 109,9 116,3
Обсяг роздрібного товарообороту на одну особу грн. 2864 2953 3234 109,5 3424 3623
Темп зростання (зниження) обсягу роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб % 112,9 103,4 109,5 Х 106,2 105,8
Обсяг реалізованих послуг млн. грн. 15,1 15,8 16,3 103,2 16,8 17,5
Темп зростання (зниження) обсягу реалізованих послуг % 90,4 104,6 103,2 Х 103,1 104,2
               
Населення та ринок праці              
               
Середньорічна чисельність наявного населення тис. осіб 31,9 32,0 32,0 100,0 32,1 32,1
Чисельність економічно-активного населення

в тому числі:

тис. осіб            
працездатного віку тис. осіб 18,2 18,2 18,2 100 18,2 18,2
Кількість працівників у віці 15-70 років, зайнятих економічною діяльністю, всього тис. осіб 4,1 4,4 4,4 100 4,5 4,5
з них:              
у промисловості тис. осіб            
у сільському господарстві тис. осіб            
Кількість безробітного населення (за методологією МОП) у віці 15-70 років тис. осіб            
Рівень безробіття (за методологією МОП) %            
Навантаження незайнятого населення на 10 вільних робочих місць (вакансій) осіб 2 3 3 100,0 3 3
Кількість створених нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності –  всього місць 344 270 250 92,6 260 270
у тому числі:              
у промисловості місць            
у сільському господарстві місць            
у будівництві місць            
у торгівлі місць            
Кількість зайнятих працівників у малому підприємництві тис.осіб 1,6 1,6 1,7 106,3 1,7 1,8
Кількість створених нових робочих місць за рахунок малого підприємництва місць            
               

Інноваційна діяльність

             
               

Кількість інноваційно-активних підприємств

одиниць

Частка інноваційно-активних підприємств у загальній кількості промислових підприємств регіону

% Х

Обсяг реалізованої інноваційної продукції

 

всього

млн. грн.

у % до загального обсягу реалізованої промислової продукції

%       Х    

Впроваджено нових технологічних процесів, всього

одиниць

з них маловідходних, ресурсозберігаючих

одиниць

Освоєно нових видів продукції, всього

одиниць

з них нових видів техніки

одиниць

             

Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність

             
               
Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування:              
у фактичних цінах млн. грн. 97,7 79,9 82,7 103,5 85,9 89,4
у порівнянних цінах у % до попереднього року % 204,2 81,8 103,5 Х 103,9 104,1
Обсяг капітальних інвестицій на одну особу грн. 3060 2497 2584 103,5 2676 2785
Обсяг прямих іноземних інвестицій, по наростаючому підсумку – всього млн. дол. США 2,5 3,3 3,4 103,0 3,5 3,6
у % до попереднього року % 104,2 132,0 103,0 Х 102,9 102,9
Абсолютний приріст (зменшення) прямих іноземних інвестицій до початку року млн. дол. США 0,1 0,8 0,1 х 0,1 0,1

Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу

млн. дол. США 79,3 103 106 102,9 109 112

Прямі іноземні інвестиції за видами економічної діяльності:

млн. дол. США

промисловість

млн. дол. США 2,5 3,3 3,4 103,0 3,5 3,6

Сільське, лісове та рибне господарство

млн. дол. США            

будівництво

млн. дол. США            

торгівля

млн. дол. США            

транспорт

млн. дол. США            

фінансова діяльність

млн. дол. США            

операції з нерухомим майном

млн. дол. США            

Обсяг експорту, всього

млн. дол. США 24,5 26,7 28,6 106,7 30,3 32,8
у тому числі за товарною структурою:              
Обсяг експорту у % до попереднього року % 100 109,0 106,7 Х 106,1 108,2

Обсяг імпорту, всього

млн. дол. США 12,3 15,1 16,3 107,9 17,3 18,5
у тому числі за товарною структурою:              
Обсяг імпорту у % до попереднього року % 89,9 122,8 107,9 Х 106,1 106,9
Обсяг інвестицій у житлове будівництво млн. грн. 15,9 16,1 16,3 101,2 16,4 16,5
Темп зростання (зменшення) обсягів інвестицій у житлове будівництво % 114,4 101,3 101,2 Х 100,6 100,6
Обсяг виконаних будівельних робіт у розрахунку на одну особу населення грн. * * * * * *
               
Житлово-комунальне господарство              
               
Кредиторська заборгованість за житлово-комунальні послуги у житлово-комунальному господарстві млн. грн. 0,5 0,3 0,2 66,7 0,15 0,1
Темп зростання (зменшення) кредиторської заборгованості за житлово-комунальні послуги, у відсотках до початку звітного року % 83,3 60 20 Х 83,3 100
Дебіторська заборгованість за житлово-комунальні послуги у житлово-комунальному господарстві млн. грн. 0,4 0,3 0,2 66,7 0,2 0,2
Темп зростання (зменшення ) дебіторської  заборгованості за житлово-комунальні послуги, у відсотках до початку звітного року % 133,3 75,0 66,7 Х 100 100
Обсяг боргу населення за житлово-комунальні послуги млн. грн. 3,7 3,8 3,8 100 3,9 3,9
Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг % 132,1 102,7 100 Х 102,6 100
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг % 36,1 38,5 40,5 Х 42,1 43,1
               
Введення в експлуатацію об`єктів соціальної сфери              
               
за рахунок усіх джерел фінансування:              
Загальна площа житла тис. кв. м 3,5 4,1 4,5 109,8 4,9 5,1
Середні навчальні заклади уч. місць
Дошкільні  заклади освіти місць
Лікарні ліжок
Амбулаторно-поліклінічні заклади відвід. за зміну
Водопровід км
Каналізація км
Теплопостачання км
Газові  мережі км
Вулиці та дороги з твердим покриттям, введені за рахунок місцевих бюджетів км

             

Розвиток малого підприємництва

             
               
Кількість малих підприємств один. 64 65 66 101,5 66 67
Темп зростання (зменшення) кількості малих підприємств, у відсотках до попереднього року % 85,3 101,6 101,5 Х 100 101,5
Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення один. 20 20 21 105,0 21 21
Кількість зареєстрованих суб`єктів підприємницької діяльності –фізичних осіб на 10 тис. осіб наявного населення один. 333 244 250 102,5 252 255
Кількість малих підприємств, що реалізовували продукцію та послуги, у відсотках до загальної кількості малих підприємств %       Х    
Питома вага малих підприємств в обсягах реалізації продукції % 17 18 19 Х 20 21
Частка малих підприємств, які одержали прибуток % 76,2 76,5 76,9 Х 77,1 77,9
Частка малих підприємств, які одержали збиток % 23,8 23,5 23,1 Х 22,9 22,1
Фінансовий результат малих підприємств від звичайної діяльності до оподаткування млн. грн. -39,2 -38,1 -37,0 97,1 -35,7 -34,8
у тому числі:              
прибуток млн. грн. 21,9 22,9 23,1 100,9 24,0 24,5
збиток млн. грн. 61,1 61,0 60,1 98,5 59,7 59,3
Обсяг фінансування розвитку малого підприємництва за рахунок місцевих бюджетів тис. грн.
Надходження до бюджету області від діяльності малого підприємництва млн. грн.   36,7 54,6 58,7 107,5 63,4 69,3

 

*  –  останній квартал  року

                                                                                                                                                                                                                                                                             

Заступник голови ради                                                             М.М.Петрішко

 

 

Додаток 3

Перелік державних цільових та регіональних програм, які передбачається реалізувати у 2018 році

№ п/п Назва програми, замовники виконання програми Програма підготовлена на виконання Програма затверджена Термін виконання програми, роки Потреба фінансування у 2018 р., тис. грн. В тому числі: джерела фінансування, тис. грн.
Державний бюджет Обласний бюджет Районний бюджет Місцеві бюджети Власні і залучені кошти
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Районні цільові програми
Економіка, туризм, зовнішньоекономічного діяльність, підприємництво
1. Програма економічного і соціального розвитку Перечинського району на 2017 рік

Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Закон України  “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” Проект 2018 128587,439 96717,407 10234,799 1525,795 900,0
2. Програма Про програму розвитку транскордонного співробітництва Перечин-ського району на 2016-2020 роки

Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Закону України ”Про транскордонне співробітництво” Рішення сесії районної ради від 18.02.2016 № 60 2016-2020 153,0     153,0    
3. Програма формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестицій у Перечинському районі на 2016-2020 роки

Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Закон України “Про зовні-ньо-економічну діяльність”, розпорядження голови облдержадміністрації від 17.11.2015 № 417 Рішення сесії районної ради від 18.02.2016 № 61 2016-2020 304,0     304,0    
4. Програма розвитку туризму в Перечинському районі на 2016-2020 роки

Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Розпорядження голови облдержадміністрації від 23.11.2015. № 426 Рішення сесії районної ради від 18.02.2016 № 59 2016-2020 675   200 425   50
5. Програма розвитку та підтримки галузі рослин-ництва в районі на 2016 – 2020 роки

Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Розпорядження голови облдержадміністрації від 14.12.2015 № 477 Рішення четвертої  сесії VІІ скликання       районної ради від 18.02.2016 №70

 

2016-2020 140,0     140,0    
6. Програма розвитку та підтримки тваринництва,  птахівництва і бджільниц-тва в районі на 2016-2020 роки

Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Розпорядження голови облдержадміністрації від  30.11.2015 №439 № 191 Рішення четвертої  сесії VІІ скликання       районної ради від 18.02.2016 №69

 

2016-2020 110,0     110,0    
7. Районна цільова програма “Власний дім” на 2016-2020 роки

Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Розпорядження голови облдержадміністрації від 22.06.2015 № 191 Рішення другої  сесії VІІ скликання       районної ради від 24.12.2015 №30 2016-2020 745,0 460,0 190,0 95,0  
8. Державна підтримка галузі тваринництва Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 №246 “Про затвердження Порядку

використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету” (із змінами)

Спільний наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України та Міністерства фінансів України від 25.02.2013 №129/324 2018 рік 700,0 700,0        
9. Програма розвитку малого і середнього підприємництва в районі на 2017-2018 роки

Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

 

Закон України “Про розвиток та державну підтримку малого і серед-нього підприєм-ництва в Україні” Проект 2017-2018 100,0 100,0
Розвиток будівництва та забезпечення населення житлом
10. Програма створення та впровадження містобу-дівного кадастру Перечи-нського району на 2014-2018 роки

Відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту райдержадміністрації

Ст. 22 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, Постанова Кабінету Мініст-рів України від 25.05.2011 № 559 “Про місто-будівний кадастр” Рішення сесії районної ради від 17.04.2014 № 391 2014-2018 40,0     40,0    
11. Програма схеми планування територій Перечинського району на 2016- 2018 роки

Відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту райдержадміністрації

Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності” Рішення сесії районної ради від 18.02.2016 № 64 2016-2018 400,0     350,0   50,0
12. Програма виготовлення генеральних планів населених пунктів Перечинського району на 2016-2018

Відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту райдержадміністрації

Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності” Рішення сесії районної ради від 18.02.2016 № 65 2016-2018 4582,0     2000,0 2000,0 582,0
13. Комплексну соціально-економічну програму забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб житлом у Перечинському районі Закарпатської області на 2018 − 2022 роки Розпорядження голови ОДА «Про Комплексну соціально-економічну програму забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб житлом у  Закарпатській області на 2018 − 2022 роки» №400 Проект 2018-2022 1200,0   320,0 300,0   580,0
Реформування житлово-комунального господарства
14. Програма “Питна вода” на 2006-2020 роки

Відділ інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівниц-тва райдержадміністрації

Розпорядження голови райдержадміністрації від 02.11.2005 № 267 Рішення сесії районної ради від 29.12.2005 № 396 2006-2020 3250,0 3190,0   60,0    
15. Програма “Енергоефек-тивності та енергозбе-реження Перечинського району” на 2016-2020 роки

Відділ інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівниц-тва райдержадміністрації

  Рішення сесії районної ради від 15.08.2016 № 184 2016-2020 6000,0 4500,0   750,0   750,0
16. Районна Програма з ремонту та утримання доріг в населених пунктах Перечинського району на 2016-2020 роки

Відділ інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівниц-тва райдержадміністрації

  Рішення сесії районної ради від 30.06.2016 № 145 2016-2020 1000,0     1000,0    
Соціальний захист та соціальне забезпечення
17. Програма забезпечення надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг на 2017-2020 роки Закон України  “Про місцеве самоврядування” Рішення сесії районної ради від 23.03.2017 № 263 2017-2020 1407,0     1407,0    
18. Районна програма сімейної, демографічної, гендерної політики попередження насильства в сімї та протидії торгівлі людьми на 2016-2020 роки Закон України  “Про місцеве самоврядування” Рішення сесії районної ради від 18.02.2016 № 58 2016-2020 125,0     125,0    
19. Програма соціальної підтримки та комплексної допомоги учасникам АТО, інвалідам та членам сімей загиблих учасників АТО на 2016-2020 роки Закон України  “Про місцеве самоврядування” Рішення сесії районної ради від 14.07.2016 № 169 2016-2020 100,0     100,0    
20. Програма Турбота щодо посилення соціального захисту громадян на 2017-2020 роки Закон України  “Про місцеве самоврядування” Рішення сесії районної ради від 23.03.2017 № 262 2017-2020 500,0     500,0    
21. Програма забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення в Перечинському районі на 2016-2020 роки Закон України  “Про місцеве самоврядування” Рішення сесії районної ради від 31.03.2016 № 96 2016-2020 150,0     150,0    
Охорона здоров’я, материнства і дитини
22. Програма забезпечення стомованих хворих виробами медичного призначення (калоприй-мачами) на 2015-2019 роки

Сектор охорони здоров’я райдержадміністрації

  Рішення сесії районної ради від 20.10.2015 № 520 2015-2019 24,0     24,0    
23. Програма забезпечення військовослужбовців-учасників антитерорис-тичних операцій в районі медичними препаратами та виробами медичного призначення на 2015-2019 роки

Сектор охорони здоров’я райдержадміністрації

  Рішення сесії районної ради від 19.03.2015 № 489 2015-2019 20,0     20,0    
24. Програма забезпечення медикаментами, виробами медичного призначення і проведення безкоштовного зубопротезуванн ветеранів війни та пільгової категорії населення району на 2017-2021 роки   Рішення сесії районної ради від 23.03.2017 № 257 2017-2021 231,0     231,0    
25. Програма протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобам в районі на 2017-2021 рр.   Рішення сесії районної ради від 10.10.2017 № 327 2017-2021 1640,0     1640,0    
26. Програма боротьби з онкологічними захворювання на період до 2021 року   Рішення сесії районної ради від 23.03.2017 № 255 2017-2021 1200,0     1200,0    
27. Програма “Цукровий  та нецукровий діабет”  на 2016-2020 роки

Сектор охорони здоров’я райдержадміністрації

  Рішення сесії районної ради від 24.12.2015 № 20 2016-2020 306,0     306,0    
28. Програма забезпечення жителів району, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2016-2020

Сектор охорони здоров’я райдержадміністрації

  Рішення сесії районної ради від 30.06.2016 № 147 2016-2020 15,4     15,4    
29 Програма репродуктивне здоров’я населення Перечинського району на період до 2020 року

Сектор охорони здоров’я райдержадміністрації

  Рішення сесії районної ради від 30.06.2016 № 146 2016-2020 583,0 400,0 50,0 133,0    
Освіта
30. Районна програма “Обдаро-вана дитина” на 2016-2020

Відділ освіти, молоді та спорту

  Рішення сесії районної ради від 24.12.2015 № 28 2016-2020 250,0     250,0    
31. Районна програма соціальної підтримки дітей з особливими освітніми портебами, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах Перечинського району на 2016-2018

Відділ освіти, молоді та спорту

  Рішення сесії районної ради від 24.12.2015 № 27 2016-2018 74,36     74,36    
32. Районна Програма підтрим-ки учасників антитезорис-тичної операції і дітей із сімей переміщених із тимча-совоокупованої території України та районів проведення антитерорис-тичної операції у навчальних закладах Перечинського району на 2016-2018 роки

Відділ освіти, молоді та спорту

  Рішення сесії районної ради від 24.12.2015 № 22 2016-2018 122,1     122,1    
33. Районна Програма розвитку дошкільної освіти на 2016-2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту

  Рішення сесії районної ради від 31.03..2016 № 98 2016-2020 1800,0     1800,0    
34. Районна Програма забезпечення харчування учнів 1-4 класів, які навчаються в загальноосвітніх закладах Перечинського району та пришкільному інтернаті на 2017-2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту

  Рішення сесії районної ради від 23.03..2017 № 260 2017-2020 3408,2     3408,2    
35 Районна програма відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2022 року   Проект 2018-2022 199,0     199,0    
36. Районна програма “Шкільний автобус” на 2018-2020 роки   Проект   2000,0     2000,0    
Культура
37. Програма розвитку культури і мистецтва в районі на 2018 рік

Відділ культури райдержадміністрації

  Проект 2018            
38. Програма  підтримки  розвитку  Перечинської

та  Турє – Реметівської дитячої  музичної  школи на  2018 рік

Відділ культури райдержадміністрації

  Проект 2018            
39. Програма розвитку бібліотек як інформа-ційних і культурних центрів Перечинського району на 2017 рік

Відділ культури райдержадміністрації

  Проект 2018            
Фізичне виховання і спорт
40. Районна Програма розвитку футболу у Перечинському районі на 2015-2020 роки Відділ освіти, молоді та спорту   Рішення сесії районної ради від 04.12..2014 № 458 2015-2020 292,0     266,0   26,0
41. Районна Програма “Спортивний майданчик” на 2016-2020

Відділ освіти, молоді та спорту

  Рішення сесії районної ради від 31.03..2016 № 99 2016-2020 1600,0 500,0   200,0 100,0 800,0
42. Районна Програма розвитку пауерліфтингу у Перечинсь-кому районі на 2016-2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту

  Рішення сесії районної ради від 31.03..2014 № 104 2016-2020 70,0     50,0   20,0
43. Районна Програма розвитку волейболу у Перечинському районі на 2016-2020 роки Відділ освіти, молоді та спорту   Рішення сесії районної ради від 31.03..2016 № 105 2016-2020 150,0     50,0 20,0 80,0
44. Районна Програма розвитку фізичної культури та спорту у Перечинському районі на період до 2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту

  Рішення сесії районної ради від 23.03..2017 № 260 2017-2020 100,0     100,0    
Природна і техногенна безпека
45. Програма комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса у Закарпатській області на 2013-2021 роки   Рішення сесії обласної ради від 2013-2021 600,0       600,0  
46. Програма створення та накопичення місцевого матеріального резерву Перечинського району на 2016-2020 роки

Відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту райдержадміністрації

Закон України “Про місцеве самоврядування” Рішення сесії районної ради від 15.09.2016 № 183 2016-2020 317,375     375,375    
47. Програма розвитку систе-ми зв’язку, оповіщення та інформатизації Цивільної оборони Перечинського району на 2016-2020 року

Відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту райдержадміністрації

Закон України “Про місцеве самоврядування” Рішення сесії районної ради від 15.09.2016 № 182 2016-2020 70,0     70,0    
48. Програма  розвитку та удосконалення цивільного захисту Перечинського району на 2016-2018 роки

Відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту райдержадміністрації

Закон України “Про місцеве самоврядування” Рішення сесії районної ради від 18.02.2016 № 71 2016-2018 774,5     744,5 30,0  
Інші
49. Програма забезпечення діяльності Перечинського районного суду на 2015-2018 роки

Сектор мобілізаційної та оборонної роботи апарату райдержадміністрації

  Рішення сесії районної ради від 04.12.2014 № 460 2015-2018 350,0     350,0    
50. Програма мобілізаційної підготовки Перечинсь-кого району та забезпечення виконання військового обов’язку на 2017-2019 рік

Сектор мобілізаційної та оборонної роботи апарату райдержадміністрації

  Рішення сесії районної ради від 23.03.2017 № 259 2017-2019 230,0     230,0    
51. Програма забезпечення прикордонногу режиму на 2017-2019 роки

Сектор мобілізаційної та оборонної роботи апарату райдержадміністрації

  Рішення сесії районної ради від 23.03.2017 № 258 2017-2019 60,0     60,0    
52. Комплексна програма профілактики злочинно-сті в районі на 2016-2020

Сектор мобілізаційної та оборонної роботи апарату райдержадміністрації

  Рішення сесії районної ради від 18.02.2016 № 68 2016-2020 190,0     190,0    
53. Комплексна програма забезпечення державної безпеки у Перечинському районі на 2018-2019 роки

Сектор мобілізаційної та оборонної роботи апарату райдержадміністрації

  Проект 2018-2019            
  Програма територіальної оборони району на 2018-2020 роки

Сектор мобілізаційної та оборонної роботи апарату райдержадміністрації

  Рішення сесії районної ради від 10.10.2017 № 326 2018-2020 250,0     250,0    
54. Програма правової освіти населення у Перечинсь-кому районі на 2018-2022 роки

Юридичний сектор апа-рату райдержадмініст-рації

Розрорядження голови райдержадміністрації від 23.11.2017 № 312 Проект 2018-2022 10,0     10,0    
55. Програма розвитку архівної справи у Перечинському районі на 2016-2020 роки

Архівний відділ райдержадміністрації

Розрорядження голови райдержадміністрації від 21.03.2016 № 90 Рішення сесії районної ради від 30.06.2016 № 143

 

2016-2020 26,0     26,0    
56. Програма інформатизації району на 2016-2019 роки

Апарат райдержадміністрації

Розрорядження голови облдержадміністрації від 18.11.2015 № 418 Рішення сесії районної ради від 18.02.2016 № 75

 

2016-2019 300,0     300,0    
57. Програма функціонуван-ня та розвитку Центру надання адміністративних послуг при Перечинській районній адміністрації на 2017-2019 роки

Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації

  Рішення сесії районної ради від 20.04.2017 № 282

 

2017-2019 84,0     84,0    
58. Програма функціонуван-ня та розвитку державних реєстраторів Перечинської районної державної адміністрації на 2017-2018 роки

Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації

Закон України “Про місцеве самоврядування” Рішення сесії районної ради від 22.12.2016 № 228

 

2017-2018 95,0     95,0    
59. Програма ефективного використання майна спільної комунальної власності територіальних громад сіл, міста Перечинського району на 2015-2019 роки

Районна рада

Закон України “Про власність”,  “Про оренду державного та комунального майна” Рішення сесії районної ради від 13.01.2015 № 470 2015-2019 400,0     400,0    
60. Програма приватизації об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад сіл, міста Перечинського району на 2015-2019 роки

Районна рада

Закон України “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” Рішення сесії районної ради від 19.03.2015 № 490 2015-2019
61. Програма “Фінансова підтримка Перечинського комунального спеціалізованого підприємства “ТУРпрес” Перечинської районної ради на 2017-2021” Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”   2017-2021 100,0     100,0    

 

 

              Заступник голови ради                                                                                      М.М.Петрішко

Додаток 4

Перелік об’єктів,

фінансування будівництва (реконструкції) яких передбачається здійснити у 2018 році

за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів

 

Назва об’єкта, місцезнаходження, вид робіт

Рік початку і закін-чення Потуж-ність відповідних одиниць Загаль-на кошто-рисна вартість тис. грн. Орієнтов-ний залишок на 01.01.

2018

тис. грн.

Обсяги фінансування, тис. грн.  

Наявність експертного звіту

держав-ний або обласний бюджети Район-ний бюджет місцеві бюджет-ти інші

джерела фінан-сування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Об’єкти освіти     26928,654 24869,4 17452,407 4431,5 60,497 400,0  
Реконструкція будівель старо-го корпусу для спортивного залу  в Тур’я-Полянській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів 2018   4000,0 4000,0 3500,0 500,0     На стадії виготовлення
Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон старших класів) ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Дубриничі 2018   816,95 360,542   360,542     В наявності
Капітальний ремонт даху школи початкових класів та допоміжних будівель ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Дубриничі 2018   513,1 513,1 513,1       В наявності
Будівництво котельні на тверде паливо в навчально-виховному комплексі Новоселицька загально-освітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад 2018   1001,43 997,993 700,0 297,993     В наявності
Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних конструкцій ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Т-Пасіка 2018   891,762 383,0   383,0     В наявності
Капітальний ремонт покрівлі Тур’я-Реметівської загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів 2018   562,686 562,686 400,0 162,69     В наявності
Реконструкція котельні Туричківської  ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий навчальний заклад з встановленням котлів на твердому паливі 2018   2600,0 2600,0 2300,0 300,0     На стадії виготовлення
Капільний ремонт будівлі Туричківської  ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий навчальний заклад (в тому числі виготовлення проектно-кшторисної документації) 2018   3150,0 3150,0 2800,0 350,0     На стадії виготовлення
Будівництво системи опалення Туричківської  ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий навчальний заклад (в тому числі виготовлення проектно-кшторисної документації) 2018   525,0 525,0 450,0 50,0     На стадії виготовлення
Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика на території Туря Бистрянської ЗОШ І-ІІ ст. в с.Т.Бистра вул.Духновича 66 Перечинського району 2018   1560,497 1560,497 1200,0 300,0 60,497   В наявності
Реконструкція спортивного майданчика на території Новоселицької ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ в с.Новоселиця Перечинського району Закарпатської області 2017-2018   1007,292 789,307 789,307       В наявності
Будівництво Порошківської загальноосвітньої школи І ступеня для ромів 2018-2019   5500,0 5500,0 2700,0 300,0     На стадії виготовлення
Капітальний ремонт по заміні вікон та дверних конструкцій ЗОШ I-III ст. с.Т.Бистра 2018   1172,418 641,373 300,0 341,373     В наявності
Реконструкція даху котельні та майстерні  ЗОШ I-III ст. с.Т.Бистра 2018   609,031 267,414   267,414     В наявності
Реконструкція системи опалення Порошківської ЗОШ І-ІІІ ст. 2018   1600,0 1600,0 1000,0 600,0     В наявності
Реконструкція Вільшинківського НВК-ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ 2018   1418,488 1418,488 800,0 218,488   400,0 В наявності
Об’єкти охорони здоров’я   31286,346 31154,299 17800,0 3354,299      
Будівництво нового корпусу Перечинської ЦРЛ в м.Перечин вул.Ужанська, 8 2018-2020   15000,0 15000,0 4500,0 500,0     На стадії виготовлення
Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво нового корпусу Перечинської ЦРЛ в м.Перечин вул.Ужанська, 8 2018   600,0 600,0   600,0      
Демонтаж старого (аварійного крила) поліклінічного корпусу Перечинської центральної районної лікарні в м.Перечин, вул. Ужанська, 8 2018   200,0 200,0   200,0     На стадії виготовлення
Виготовлення проектно-кошторисної документації на демонтаж старого (аварійного крила) поліклінічного корпусу Перечинської центральної районної лікарні в м.Перечин, вул. Ужанська, 8 2018   50,0 50,0   50,0      
Реконструкція з добудовою котельні, гаражу та господарських приміщень АЗМПС в с. Тур’я-Ремета (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) 2018   4250,0 4250,0 3800,0 450,0     На стадії виготовлення
Реконструкція з добудовою котельні, гаражу та господарських приміщень АЗМПС в с. Дубриничі 2018   2512,512 2427,512 2000,0 427,512     В наявності
Капітальний ремонт 4-го поверху терапевтичного корпусу Перечинської ЦРЛ 2018   500,0 500,0 300,0 200,0     На стадії виготовлення
Реконструкція будівлі гінекологічного відділення Перечинської ЦРЛ з виготовленням проектно-кошторисної документації 2018   3500,0 3500.0 3000.0 500,0     На стадії виготовлення
Капітальний ремонт приміщень стоматологічного відділення Перечинської ЦРЛ в м.Перечин, вул.Ужанська, 8 2018   1673,834 1626,787 1400,0 226,787     В наявності
Реконструкція будівлі психіатричного корпусу Перечинської ЦРЛ з виготовленням проектно-кошторисної документації 2018   3000,0 3000,0 2800,0 200,0     На стадії виготовлення
Об’єкти культури     6377,561 6184,442 1400,0 700,0 100,0 500,0  
Капітальний ремонт районно-го будинку культури, заміна крівлі та плиток “Акмірал” на стелі глядацького залу, ремонт сходів парадного входу 2018   500,0 500,0 400,0 100,0     На стадії виготовлення
Капітальний ремонт будівлі Тур’я-Реметівської амбулато-рії під дитячу музичну школу 2018   700,0 700,0 500,0 200,0     На стадії виготовлення
Реконструкція будівлі клубу під соціально-культурний центр (клуб, бібліотека, ФАП) в с. Мокра, 60 Перечинського району 2018-2019   4777,561 4584,442 500,0   100,0 500,0 В наявності
Капітальний ремонт класних приміщень Перечинської дитячої музичної школи 2018   400,0 400,0   400,0     На стадії виготовлення
Об’єкти житлово-комунального господарства 8709,8 7509,8 3790,0 79,0 440,8    
Реконструкція каналізаційно-насосних станцій №1 та №2 в м. Перечин 2018 1,2 –            1,0 тис. м. куб./ добу 1715,0 1715,0 1540,0   175,0   В наявності
Будівництво водопостачання в с. Зарічево (ІІ пусковий комплекс) 2009-2018 3990 м.п. 865,8 865,8 750,0   115,8   В наявності
Реконструкція каптажу сільсь-кого водогону в с. Вільшинки 2018   129,0 129,0   79,0 50,0   В стадії виготовлення
Реконструкція міського водо-гону  та будівництво нових мереж водопостачання в м. Перечин 2016-2019   6000,0 4800,0 1500,0   100,0   В стадії виготовлення
Дорожнє господарство 58890,715 58869,498 56275,0 1670,0 924,498    
Капітальний ремонт 2-х відрізків вулиці Духновича з №1-34 та №93-136  с.Т.Бистра 2017 1650 м 1927,0 1927,0 1700,0 170,0 57,0   В наявності
Капітальний ремонт дороги від будинку №1 до будинку № 138 в селі Новоселиця Перечинського району 2018 2115 м 5402,929 5381,712 4800,0 500,0 81,712   В наявності
Капітальний ремонт вул. Зерновська 2-га частина у с.Порошково 2017   1300,0 1300,0 1100,0

 

  200,0   В наявності
Капітальний ремонт вул.Гру-шевського у с.Порошково 2017   1400,0 1400,0 1200,0   200,0   В стадії виготовлення
Капітальний ремонт автодо-роги по вул. Шевченка в с. Пастілки 2018 1108 м 1495,408 1495,408 1345,0   150,408   В наявності
Капітальний ремонт дороги до с.Мокра 2018 3,9км 3900,0 3900,0 3860,0 40,0     В стадії виготовлення
Капітальний ремонт дороги до с.Маюрки 2018 2,9 км 2900,0 2900,0 2870,0 30,0     В стадії виготовлення
Капітальний ремонт дороги Дубриничі-Новоселиця 2018 7,0 км 7000,0 7000,0 6900,0 100,0     В стадії виготовлення
Капітальний ремонт дороги Турички -Вільшанки 2018 4,4 км 4400,0 4400,0 4350,0 50,0     В стадії виготовлення
Капітальний ремонт дороги Турички – Липовець 2018 7,2 км 7200,0 7200,0 7120,0 80,0     В стадії виготовлення
Капітальний ремонт дороги Дубриничі-Пастілки 2018 2,0 км 2000,0 2000,0 1980,0 20,0     В стадії виготовлення
Капітальний ремонт дороги Туря-Поляна-Полянстка Гута 2018 8,0 км 8000,0 8000,0 7900,0 100,0     В стадії виготовлення
Капітальний ремонт дороги до с.Туря-Бистра 2018 2,4 км 2400,0 2400,0 2370,0 30,0     В стадії виготовлення
Капітальний ремонт дороги до с.Завбуч 2018 2,5 км 2500,0 2500,0 2470,0 30,0     В стадії виготовлення
Капітальний ремонт дороги Новоселиця-Прикорданна застава 2018 2,1 км 2100,0 2100,0 2080,0 20,0     В стадії виготовлення
Капітальний ремонт фасадів  адмінбудівлі Турє-Бистрянської сільської ради по вул.Духновича 64, с.Туря – Бистра, Перечинського району 2018   265,378 265,378 200,0   65,378   В наявності
Углублення, очищення та проведення робіт по берегоукріпленню потока “Вулшава” у м.Перечин 2016-2018   1700,0 1700,0 1530,0   170,0   В наявності
Реконструкція з добудовою четвертого (мансардного) поверху адмінбудівлі Перечинської районної ради (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) 2018   3000,0 3000,0 2500,0 500,0      
Всього:     132193,076 128587,439 96717,407 10234,799 1525,795 900,0  

Заступник голови ради                                                     М.М.Петрішко

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту