Про Порядок проведення конкурсу про призначення педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Перечинської районної ради Закарпатської області

Про районну Програму фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області на 2019 рік
11.02.2019
Про внесення змін до рішення районної ради від 08.12.2016 року № 222 «Про затвердження списку присяжних Перечинського районного суду Закарпатської області» (із змінами від 16.03.2018 року, від 18.10.2018 року, 20.12.2018 року)
11.02.2019
Показати всі

Про Порядок проведення конкурсу про призначення педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Перечинської районної ради Закарпатської області

ПРОЕКТ

  УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тридцять  друга сесія   УІІ  скликання

 

РІШЕННЯ

 

________ 2018 року                   м.Перечин                                    № 

Про Порядок проведення конкурсу про
призначення  педагогічних працівників

комунальної установи

«Інклюзивно-ресурсний центр»

Перечинської районної ради

Закарпатської області

Відповідно до статей 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  на виконання п. 45 Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року     № 545, рішення Перечинської рішення районної ради від 21.12.2017 року №361 «Про утворення   комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Перечинської районної ради Закарпатської області»  ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Порядок проведення конкурсу про призначення педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Перечинської районної ради Закарпатської області (додається).
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації Чомоляк М.І. та на постійні комісіЇ районної ради: з питань духовного розвитку, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді і спорту, зв’язків з громадськістю, туризму та рекреації (Шеян Ю.Ю.); з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики (Крупчинський Б.Ю.).

 

Голова ради                                            М.І. ЛАСКІН

 

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад фахівців комунальної установи інклюзивно-ресурсного центру

 

Загальні питання

 1. Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсу на заміщення вакантних посад фахівців інклюзивно-ресурсного центру (далі – вакантна посада), метою якого є добір осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки.
 2. Проведення конкурсу здійснюється відповідно до професійної компетентності кандидатів на заміщення вакантних посад фахівців інклюзивно-ресурсного центру (далі – ІРЦ) на основі оцінювання їх особистих досягнень, знань, умінь і навичок, моральних і ділових якостей для належного виконання посадових обов’язків.

2.1. Вимоги до кандидатів:

 • вища освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю за спеціальністю “Спеціальна освіта”, “Корекційна освіта”, “Дефектологія”, “Психологія”, “Фізичне виховання” (лікувальна фізкультура) за спеціалізацією логопеда, сурдопедагога, олігофренопедагога, тифлопедагога;
 • стаж роботи за фахом не менше двох років.
 1. Конкурс проводиться з дотриманням принципів:
 • законності;
 • прозорості;
 • забезпечення рівного доступу;
 • недискримінації;
 • доброчесності;
 • надійності та відповідності методів іспиту.
 1. Конкурс оголошується директором ІРЦ. Організаційні заходи щодо здійснення та проведення конкурсного відбору здійснює відділ освіти, молоді та спорту Перечинської районної ради ради.
 2. Конкурсний відбір проводиться поетапно:

5.1. Публікація оголошення про проведення конкурсного відбору в офіційних засобах масової інформації відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

5.2. Прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі;

5.3. Попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам;

5.4. Проведення іспиту та визначення його результатів;

5.5. Проведення співбесіди та визначення її результатів;

5.6. Визначення результатів конкурсного відбору;

5.7. Оприлюднення результатів конкурсу.

 

Вимоги щодо оприлюднення інформації про вакантні посади та оголошення про проведення конкурсу

 1. Оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюється в місцевих засобах масової інформації та не пізніше, ніж за 15 днів до початку проведення конкурсного відбору.
 2. Оголошення про проведення конкурсу повинне містити:
 • найменування і місцезнаходження ІРЦ;
 • найменування посад та умови оплати праці;
 • кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду (далі – претенденти);
 • перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання;
 • дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору;
 • прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору.

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

 1. Строк подання документів для участі в конкурсному відборі не може становити менше 10 та більше 15 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

 

Прийняття та розгляд документів для участі в конкурсі

 

 1. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи:
 • копію паспорта громадянина України;
 • письмову заяву про участь у конкурсі до якої додається автобіографія у довільній формі (Додаток 1);
 • копію трудової книжки;
 • копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних (Додаток 2).

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

 1. Прийом та реєстрація документів від претендентів на посаду здійснюється відділом освіти, молоді та спорту Перечинської районної ради.
 2. У разі надіслання документів поштою, датою подання документів вважається зазначена по поштовому штемпелі.
 3. 12. У разі невідповідності наданих документів встановленим вимогам, претенденти на заміщення вакантної посади до конкурсного відбору не допускаються, про що впродовж трьох днів їм повідомляється відділом освіти, молоді та спорту
 4. Документи, подані після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.
 5. Усі претенденти, які своєчасно подали документи для участі у конкурсі, письмово повідомляються засновником про прийняте рішення щодо їх кандидатур не пізніше ніж протягом десяти календарних днів з дати закінчення строку подання документів.

 

Склад, порядок формування і роботи та повноваження конкурсної комісії

 1. Для проведення конкурсного відбору директором ІРЦ утворюється конкурсна комісія, до складу якої входить не менше 5 осіб, зокрема:
 • директор ІРЦ;
 • представники засновника та органу управління освіти, молоді та спорту;
 • керівники закладів дошкільної та загальної середньої освіти;
 • представники закладів охорони здоров’я, соціального захисту населення.
 1. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше п’яти членів комісії. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів, присутніх на засіданні.

 

Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад фахівців інклюзивно-ресурсного центру

 

 1. Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди. Кваліфікаційний іспит фахівців ІРЦ проводиться за напрямами:
 • знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;
 • знання основ спеціальної педагогіки;
 • знання основ управління закладом освіти.
 1. Іспит складається з 3-х питань за напрямками, визначеними у пункті 17 цього Порядку. Загальний час для проведення іспиту повинен становити не більш, як 60 хвилин.
 2. Для визначення результатів іспиту використовується така система:

3 бали виставляються кандидатам, які в повному обсязі розкрили суть питання;

2 бали виставляється кандидатам, які розкрили питання фрагментарно;

0-1бал(лів) виставляється кандидатам, які не відповіли на питання, або надали невірну відповідь.

 1. Члени Комісії визначають результати письмового іспиту згідно з пунктом 19 цього Порядку (Додаток 3).
 2. Кандидати, які за результатами іспиту набрали 3 бали, допускаються до співбесіди.
 3. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків.

Під час співбесіди не ставляться запитання щодо політичних поглядів, релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні.

Перелік вимог, відповідно до яких проводиться співбесіда, визначається конкурсною комісією згідно з умовами проведення конкурсу.

 1. Для оцінювання кожної окремої вимоги до професійної компетентності на співбесіді використовується така система:

2 бали виставляються кандидатам, які відповідають вимозі;

1 бал виставляється кандидатам, які не повною мірою відповідають вимозі;

0 балів виставляється кандидатам, які не відповідають вимозі.

 1. Визначення результатів співбесіди здійснюється кожним членом Комісії індивідуально та фіксується у відомості про результати співбесіди.
 2. Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах як середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок (Додаток 4).
 3. Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання середніх оцінок за кожний етап конкурсу (Додаток 5).
 4. Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом кандидата за допомогою якого визначається переможець конкурсу (Додаток 6).
 5. Якщо два і більше кандидатів мають однаковий загальний рейтинг, переможець конкурсу визначається шляхом відкритого голосування членів Комісії.
 6. Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після завершення співбесіди надає претендентам та засновнику висновок щодо результатів конкурсного відбору.
 7. Кожен претендент може надати обґрунтовані заперечення щодо висновку до структурного підрозділу з питань діяльності ІРЦ обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій не пізніше, ніж через три робочих дні з дати його отримання.
 8. За умови відсутності заперечень від інших претендентів директор ІРЦ призначає на посаду фахівця відповідно до вимог законодавства про працю.
 9. Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, в разі, коли:
 • відсутні заяви про участь у конкурсному відборі;
 • жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору;
 • конкурсною комісією не визначено претендента.
 1. 33. Якщо конкурсний відбір не відбувся, у місячний термін проводиться повторний конкурсний відбір.
 2. Результати конкурсного відбору оприлюднюється в місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті ІРЦ (у разі наявності веб-сайту) не пізніше, ніж 45 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

 

Голова районної ради                                              М.І. ЛАСКІН

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад фахівців інклюзивно-ресурсного центру

Конкурсній комісії

 

(прізвище, ім’я та по батькові кандидата)             

який (яка) проживає за адресою:

                                                      

номер телефону                           

 

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади  фахівця інклюзивно-ресурсного центру

____________________________________________________________

з метою_________________________________________________________

(зазначення основних мотивів щодо зайняття посади)

______________________________________________________________________________

 

Додаток: резюме в довільній формі.

 

«____» _____________ 20___р.    ______________                ________________

                                                                                                                                  (підпис)                                           (прізвище, ім’я та по батькові)

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад фахівців інклюзивно-ресурсного центру

 

Конкурсній комісії

 

(прізвище, ім’я та по батькові кандидата)             

який (яка) проживає за адресою:

                                                      

номер телефону                           

 

ЗАЯВА

 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (від  01.06.2010 № 2297-VI) надаю згоду на обробку моїх особистих персональних даних з первинних джерел (у т. ч. паспортні дані, відомості з документів про освіту, відомості, які надаю про себе тощо) під час проведення конкурсу на заміщення вакантної посади (назва посади).

 

«____» _____________ 20___р.    ______________                      ______________________

                                                                                                   (підпис)                                                                                   (прізвище, ім’я та по батькові)

 

 

 

 

 

ВІДОМІСТЬ

про результати іспиту

 

 

Додаток 3 

до Порядку проведення конкурсу

на заміщення вакантних

посад фахівців інклюзивно-ресурсного центру

 

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата  

 

Вимоги

Оцінка члена комісії Оцінка   члена комісії Оцінка члена комісії Оцінка

члена

комісії

Оцінка   члена комісії Середній бал Сума балів

 

 

Кандидат № 1

Знання законодавства в сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами
знання основ спеціальної педагогіки
знання основ управління закладом освіти
Кандидат № 2 Знання законодавства в сфері освіти дітей з

особливими освітніми потребами

 

 

 

особливими освітніми потребами

знання основ спеціальної педагогіки
знання основ управління закладом освіти

 

Голова комісії                       _______________                          _____________________________

                                                                           (підпис)                                                                                      (прізвище, ім’я та по батькові)

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад фахівців інклюзивно-ресурсного центру

 

 

 

 

ВіДОМІСТЬ

про результати співбесіди

 

 

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата  

 

Вимоги

Оцінка члена комісії N 1 Оцінка   члена комісії N 2 Оцінка члена комісії N 3 Оцінка

члена

комісії N 4

Оцінка   члена комісії N 5 Середній бал Сума балів

 

 

Кандидат № 1

Вимога 1
Вимога 2
Вимога 3
Кандидат № 2 Вимога 1
Вимога 2
Вимога 3

 

Голова комісії                       _______________                          _____________________________

                                                                           (підпис)                                                                                      (прізвище, ім’я та по батькові)

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад фахівців інклюзивно-ресурсного центру

 

 

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ

середніх балів

 

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата

 

Види оцінювання

 

Кількість балів

Загальна кількість

балів

 

Кандидат № 1

 

Іспит

 

Співбесіда

  Кандидат № 2  

Іспит

 

Співбесіда

Голова комісії                       _______________                          _____________________________

                                                                           (підпис)                                                                                      (прізвище, ім’я та по батькові)

 

 

 

 

 

Додаток 6

до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад фахівців інклюзивно-ресурсного центру

ПІДСУМКОВИЙ РЕЙТИНГ КАНДИДАТІВ

 

 

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата

 

Загальна кількість балів

 

Рейтинг

 

 

Голова комісії                       _______________                          _____________________________

                                                                           (підпис)                                                                                      (прізвище, ім’я та по батькові)

 

Пояснювальна записка

до проекту рішення  Перечинської районної ради Закарпатськоїобласті «Про проведення конкурсу про призначення  педагогічних працівників  комунальної установи «Інклюзивно-ресурсного центру» Перечинської районної ради Закарпатської області»

 

 

Згідно Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України від 03.10.2018 № 1051  «Про затвердження Примірних положень  про проведення  конкурсу на посаду директора та педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру», з урахуванням Статут  комунальної установи «Інклюзивно-ресурсного центру» Перечинської районної ради Закарпатської області педагогічні працівники призначаються на посаду за результатами конкурсного відбору.

Уповноважений орган розробляє Положення про конкурс на посаду педагогічних працівників, комунального закладу «Інклюзивно – ресурсного центру» засновник  затверджує.

З метою забезпечення виконання норм чинного законодавства України, нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти та організації конкурсного відбору на посаду педагогічних працівників комунальної власності Перечинської районної ради Закарпатської області , даним проектом рішення пропонуємо затвердити «Положення про проведення конкурсу про призначення педагогічних працівників  комунальної установи «Інклюзивно-ресурнсого центру » Перечинської районної ради Закарпатської області.

 

 

 

Начальник відділу                                  В.Й.ЦАПИК

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту