Про комунальне некомерційне підприємство «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області

ПРОТОКОЛ засідання постійної комісії з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики від 22.06.18р.
05.07.2018
Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Тур’я Пасіцької сільської ради на 2019 рік
06.07.2018
Показати всі

Про комунальне некомерційне підприємство «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області

  УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

        Двадцять шоста  сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

  05.07.2018                             м.Перечин                                   №  463

 Про комунальне некомерційне підприємство

«Перечинський  районний Центр

первинної медико-санітарної допомоги»

Перечинської  районної  ради  

Закарпатської області                                 

 

Відповідно до статей 43, 60  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», статей 3,17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» заслухавши та обговоривши доповідь  голови комісії з реорганізації шляхом перетворення КЗ «Перечинський районний Центр ПМСД»  у комунальне некомерційне підприємство «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області  Малишко Юрія  Юрійовича, районна рада вирішила:

 

 1. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області  (додається).
 2. Затвердити Передавальний акт комунального закладу «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» правонаступнику усього його майна, майнових прав та обов’язків, комунальному некомерційному підприємству «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області  (додається).
 3. Затвердити Структуру комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської  районної  ради  Закарпатської  області  (додається).
 4. Визначити адресу місцезнаходження комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний Центр первинної  медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області»: 89221, Закарпатська область,  Перечинський район,  с. Тур’ї  Ремети, вул.Центральна, 16.
 5. Встановити, що розмір статутного капіталу комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області складає  3127768,53 грн. (три мільйони сто двадцять сім тисяч  сімсот шістдесят  вісім гривень, п’ятдесят три копійки).
 6. Призначити на посаду директора комунального некомерційного  підприємства «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області Малишка Юрія Юрійовича.
 7. Уповноважити голову районної ради Ласкіна М.І. на підписання Контракту з Директором комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області, зазначеним у пункті 6 даного рішення.
 8. Директору комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської забезпечити  необхідні організаційно-правові заходи пов’язані з прийняттям даного рішення.
 9. Вважати таким, що втратило чинність рішення районної ради від 12.12.2012 року №263         «Про створення комунального закладу «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги».
 10. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації Чомоляк М.І. та постійну комісію районної ради з питань духовного розвитку, освіти, охорони здоров’я,  культури, молоді  і спорту, зв’язків з громадськістю, туризму та рекреації (Шеян Ю.Ю.).

 

 

Голова ради                                                                             М.І. Ласкін

 

                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                   рішення районної ради

                                                                            05.07.2018 р. №463

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПЕРЕЧИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ПЕРЕЧИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Перечин

2018

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.Комунальне некомерційне підприємство « Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатськкої області (надалі – Підприємство) є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає медичну допомогу будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом, а також вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я.

1.2.Підприємство створене за рішенням двадцять третьої сесії сьомого скликання  Перечинської районної ради   (надалі – Засновник) від 16 березня 2018 року №416 відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» шляхом перетворення комунального закладу охорони   здоров’я     «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Перечинської районної ради   у комунальне некомерційне підприємство                  «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатськкої області. Майно підприємства є спільною комунальною власністю територіальних громад міста, сіл Перечинського району. Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків комунального закладу охорони здоров’я «Перечинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги »  Перечинської районної ради .

1.3. Підприємство створене на базі майна спільної комунальної власністі територіальних громад  міста, сіл Перечинського району.

1.4. Засновником, Власником та органом управління майном Підприємства є територіальні громади району  в особі Перечинської районної ради (надалі – Засновник). Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику.

1.5. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

1.6.   Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Підприємства або їх частини серед засновників (учасників), працівників комунального некомерційного підприємства (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

1.7. Не вважається розподілом доходів Підприємства, в розумінні п. 1.6 Статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

1.8. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідними рішеннями місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та цим Статутом.

 

 1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

 

2.1. Найменування:

2.1.1. Повне найменування Підприємства –  Комунальне некомерційне підприємство «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області ;

2.1.2. Скорочене найменування Підприємства: – КНП «Перечинський  РЦПМСД» Перечинської районної ради.

2.2. Місцезнаходження Підприємства: 89221 Закарпатська область, Перечинський район, село Тур’ї Ремети, вулиця Центральна, будинок 16.

 

 1. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

 

3.1. Основною метою створення Підприємства є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Перечинського району, але не обмежуючись вказаними населеними пунктами, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є: медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню; забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку; організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; проведення профілактичних щеплень; планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів; консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а так ож щодо ведення здорового способу життя; взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта; організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку; забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я; упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів; проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності; направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності; участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя; участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я; участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством; участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної допомоги у Перечинському районі та шляхів їх вирішення; надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку первинної медичної допомоги Перечинського району; медична практика; визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою; моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів; забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства; зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України; залучення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи – підприємці за цивільно-правовими договорами, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг; закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю; координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна служба, та правоохоронними органами; надання платних послуг із медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України; надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей; надання будь-яких послуг інших суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну допомогу на території Перечинського району; організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо; інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.

3.3. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

 

 1. ПРАВОВИЙ СТАТУС

 

4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

4.2. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном на праві оперативного управління.

4.3. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Засновником, самостійно організовує надання послуг і реалізує їх за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.

4.4. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

4.5. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.6. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.7. Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

4.8. Підприємство визначає свою організаційну структуру за погодженням із Засновником, самостійно встановлює чисельність і затверджує штатний розпис.

4.9. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

 

 1. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

 

5.1. Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

5.2. Підприємство не має право відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попередньої згоди Засновника. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства або її відчуження, вирішуються виключно Засновником.

5.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:

5.3.1. Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення про його створення;

5.3.2. Кошти місцевого бюджету (Бюджетні кошти);

5.3.3. Власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду (зі згоди Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);

5.3.4. Цільові кошти;

5.3.5. Кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;

5.3.6. Кредити банків;

5.3.7. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;

5.3.8. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі;

5.3.9. Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України;

5.3.10. Інші джерела, не заборонені законодавством.

Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених чиним законодавством України.

5.4. Статутний капітал Підприємства становить: 3 127 768,53 грн.

5.5. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Засновника.

5.6. Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичними та фізичними особами відповідно до чинного законодавства України та локальних нормативних актів органів місцевого самоврядування.

5.7. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства у визначеному законодавством порядку.

5.8. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 

6.1. Підприємство має право:

6.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.

6.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.

6.1.3. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

6.1.4. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України, враховуючи норми Статуту.

6.1.5. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.

6.1.6. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

6.1.7. Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, науковими установами та фізичними особами-підприємцями.

6.1.8. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом.

6.1.9. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до чинного законодавства України.

6.1.10. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

6.2. Підприємство:

6.2.1. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

6.2.2. Здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством.

6.3. Обов’язки Підприємства:

6.3.1. Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

6.3.2. Планувати свою діяльність з метою реалізації єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я (зі свого напрямку) в Перечинському районі.

6.3.3. Створювати для працівників належні і безпечні умови праці, забезпечувати додержання чинного законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

6.3.4. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.

6.3.5. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікаціїпрацівників.

6.3.6. Акумулювати власні надходження та витрачати їх з метою забезпечення діяльності Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

 

 1. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 

7.1. Управління Підприємством здійснює Перечинська районна рада Закарпатської області (Засновник).

7.2. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює керівник Підприємства – Директор, який призначається на посаду і звільняється з неї за рішенням Перечинської районної ради Закарпатської області відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством та відповідним рішенням районної ради, та який відповідає кваліфікаційним вимогам МОЗ. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність Директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом. Наглядова рада Підприємства (у разі її утворення) контролює та спрямовує діяльність керівника Підприємства. Порядок утворення Наглядової ради, організація діяльності та ліквідації наглядової ради та її комітетів, порядок призначення членів наглядової ради затверджується рішенням Засновника.

7.3. Засновник (Власник):

7.3.1. Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує плани діяльності та звіти про його виконання;

7.3.2. Затверджує статут Підприємства та зміни до нього.

7.3.3. Затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його виконання;

7.3.4. Укладає і розриває контракт з Директором Підприємства та здійснює контроль за його виконанням;

7.3.5. Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави.

7.3.6. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, переданого Підприємству згідно закону.

7.3.7. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс.

7.4. Місцевий орган виконавчої влади укладає з Підприємством договори про надання медичного обслуговування за рахунок коштів районного бюджету.

7.5. Директор Підприємства:

7.5.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності і делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.

7.5.2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника.

7.5.3. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню медичної допомоги згідно з вимогами нормативно-правових актів.

7.5.4. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству майна спільної власності територіальних громад і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів.

7.5.5. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна.

7.5.6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.

7.5.7. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.

7.5.8. У строки і в порядку, встановленому законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є обов’язковим.

7.5.9. Подає в установленому порядку квартальну, річну, фінансову та іншу звітність Підприємства, інформацію про рух основних засобів, зокрема щорічно до 01 лютого надає Засновнику бухгалтерську та сатистичну звітність, за запитом Засновника надає звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду.

7.5.10. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.

7.5.11. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.

7.5.12. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників і головного бухгалтера Підприємства. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.

7.5.13. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.

7.5.14. Вживає заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

7.5.15. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини Директора Підприємства в порядку, визначеному законодавством.

7.5.16. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:

– положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства;

– порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;

– порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів.

7.5.17. За погодженням із Засновником та відповідно до вимог законодавства має право укладати договори оренди майна.

7.5.18. Надання в оренду нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 кв. м, відбувається за рішенням Директора Підприємства без попереднього погодження із власником в порядку, визначеному законодавством та актами органів місцевого самоврядування.

7.5.19. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції Директора Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом між Засновником і Директором Підприємства.

7.6. З метою сприяння діяльності на Підприємстві може бути створена Опікунська Рада. Діяльність, склад та інші питання щодо Опікунської Ради регулюється Положенням, яке затверджується наказом Директора.

7.7. Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

7.8. У разі відсутності Директора Підприємства або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує заступник Директора чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

 

8.1. Структура Підприємства включає:

8.1.1. Адміністративно-управлінський відділ.

8.1.2. Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі.

8.1.3. Лікувально-профілактичні підрозділи (амбулаторії, які можуть включати фельдшерсько- акушерські пункти, фельдшерські пункти, медичні пункти).

8.2. Структура Підприємства затверджуються Директором Підприємства, за погодженням із Засновником. Порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджкється Директором.

8.3. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджуються його Директором.

8.4. Штатну чисельність Підприємства Директор визначає на власний розсуд на підставі фінансового плану Підприємства, погодженого в установленому законодавством та цим Статутом порядку з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.

 

 1. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

 

9.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, Спостережну раду, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування. Представники первинної профспілкової організації, представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства. Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.

9.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх працівників, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися Директор Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

9.5. Право укладання колективного договору надається Директору Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

9.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати. Умови оплати праці та матеріального забезпечення Директора Підприємства визначаються контрактом, укладеним із Засновником.

9.8. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, коллективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

 

 1. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ

 

10.1. Пiдприємство самостійно здiйснює оперативний та бухгалтерський облiк результатiв своєї дiяльностi та веде обробку та облiк персональних даних працiвникiв, а також веде юридичну, фiнансову та кадрову звiтнiсть. Порядок ведення бухгалтерського обліку та облiку персональних даних, статистичної, фiнансової та кадрової звiтностi визначається чиним законодавством України.

10.2. Пiдприємство несе вiдповiдальнiсть за своєчасне i достовiрне подання передбачених форм звiтностi вiдповiдним органам.

10.3. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Пiдприємства здiйснюють вiдповiднi державнi органи в межах їх повноважень та встановленого чинним законодавством України порядку.

10.4. Засновник має право здiйснювати контроль фiнансово-господарської дiяльностi Пiдприємства та контроль за якiстю i обсягом надання медичної допомоги. Пiдприємство подає Засновнику, за його вимогою, бухгалтерський звiт та iншу документацiю, яка стосується фiнансово-господарської, кадрової, медичної дiяльностi.

10.5. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевим стандартам в сфері охорони здоров’я та законодавству.

 

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

 

11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

11.2. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.

11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

11.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки. Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства.

11.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.

11.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

11.8. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

11.9. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

11.10. Все, що не передбачено цим Статутом, регулюється законодавством України.

 

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

 

12.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Засновника, шляхом викладення Статуту у новій редакції.

12.2. Зміни до цього Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

 

                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                     рішення районної ради

                                                                             05.07.2018р. № 463

 

 

Структура

комунального некомерційного закладу

 «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради  Закарпатської області

 

 

 1. Адміністративно – управлінський відділ:
  • Директор (головний лікар).
  • Заступник директора (головного лікаря) з медичного обслуговування населення, експертизи тимчасової непрацездатності).
  • Головна медична сестра.
  • Головний бухгалтер.

 

 1. Допоміжні підрозділи, в тому числі господарчі:
  • Завідувач інформаційно-аналітичним кабінетом.
  • Статистик медичний.
  • Бухгалтер з обліку медикаментів, основних засобів та господарських матеріалів.
  • Секретар.
  • Інспектор відділу кадрів.
  • Інженер з охорони праці.
  • Сестра господиня,прибиральниця службових приміщень.
  • Завідувач господарством .
  • Електрик.
  • Технік об’єднаних служб з обслуговування і поточного ремонту інженерних комунікацій.
  • Водій.

 

 1. Лікувально-профілактичні підрозділи:
  • АЗПСМ с. Дубриничі.
  • АЗПСМ с. Т.Пасіка.
  • АЗПСМ с. Турички.
  • АЗПСМ с. Т.Бистра.
  • АЗПСМ с. Т.Поляна.
  • АЗПСМ с. Т.Ремета.
  • АЗПСМ с. Порошково.
  • ФАП с. Туриця.
  • ФАП с. Раково.
  • ФАП с. Новоселиця.
  • ФАП с. Пастілки.
  • ФАП с. Вільшинки.
  • ФАП с. Мокра.
  • ФАП с. П.Гута
  • ФАП с.Свалявка
  • ФАп с.Липовець
  • ФАП с.Маюрки

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення     районної       ради

від 05 липня   2018 року № 463

 

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ  АКТ  ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, МАЛОЦІННИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ, МАЛОЦІННИХ ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ,  МЕДИКАМЕНТІВ ТА ПЕРЕВЯЗУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, ДРОВ ПАЛИВНИХ ТА ПАЛИВО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ комунального закладу  «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» до правонаступника  комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області

 

Ми, що нижче підписалися, члени  комісії з перетворення комунального закладу «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» у комунальне некомерційне підприємство «Перечинський районний Центр первинної медико-санітрної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області, створеної згідно  до рішення двадцять третьої сесії Перечинської районної ради сьомого скликання   від 16 березня 2018 року №416 «Про реорганізацію шляхом перетворення комунального закладу «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» у комунальне некомерційне підприємство «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області зі змінами внесеними рішенням двадцять четвертої сесії районної ради сьомого скликання від 18 квітня 2018 року №420, у складі:

 

Голова комісії:  Малишко Юрій Юрійович – головний лікар КЗ «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги», реєстраційний номер облікової карти платника податків -2126003475

Члени комісії:  Бондар Маріанна Михайлівна – головний бухгалтер централізованої бухгалтерії, реєстраційний номер облікової карти платника податків – 2982700329

Гавриляк Інна Святославівна – начальник відділу охорони здоров′я  райдержадміністрації, реєстраційний номер облікової карти платника податків – 3363611046

Луцяк Віктор Іванович – начальник відділу комунального майна та зв′язків з громадськістю районної ради, реєстраційний номер облікової карти платника податків – 2503902352

Штелиха Неля Василівна  – головна медична сестра КЗ «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги», реєстраційний номер облікової карти платника податків – 2799117483

керуючись   статтею   107   Цивільного кодексу  України, склали цей акт про те, що всі зобов’язання  КЗ «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги»   перед кредиторами,  усі права та  обов’язки, а також  всі  активи  і пасиви  КЗ «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги»    шляхом   перетворення   переходять  до   правонаступника –  комунального  некомерційного  підприємства «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області згідно додатків,  а саме:

 • додаток № 1 Перелік будівель, медичного обладнання, транспортних засобів, необоротних матеріальних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів,

медикаментів та перев′язувальних матеріалів, дров паливних, паливно-мастильних матеріалів, які передаються до комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради від комунального закладу «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги», що знаходиться на балансі ВОЗ Перечинської РДА, АЗПСМ с. Дубриничі;

 • додаток № 2 Перелік будівель, медичного обладнання, транспортних засобів, необоротних матеріальних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, медикаментів та перев′язувальних матеріалів, дров паливних, паливно-мастильних матеріалів, які передаються до комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради від комунального закладу «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги», що знаходиться на балансі ВОЗ Перечинської РДА, ФАП с. Вільшинки;
 • додаток № 3 Перелік будівель, медичного обладнання, транспортних засобів, необоротних матеріальних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, медикаментів та перев′язувальних матеріалів, дров паливних, паливно-мастильних матеріалів, які передаються до комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради від комунального закладу «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги», що знаходиться на балансі ВОЗ Перечинської РДА, ФАП с. Липовець;
 • додаток № 4 Перелік будівель, медичного обладнання, транспортних засобів, необоротних матеріальних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, медикаментів та перев′язувальних матеріалів, дров паливних, паливно-мастильних матеріалів, які передаються до комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради від комунального закладу «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги», що знаходиться на балансі ВОЗ Перечинської РДА, ФАП с. Новоселиця;
 • додаток № 5 Перелік будівель, медичного обладнання, транспортних засобів, необоротних матеріальних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, медикаментів та перев′язувальних матеріалів, дров паливних, паливно-мастильних матеріалів, які передаються до комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради від комунального закладу «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги», що знаходиться на балансі ВОЗ Перечинської РДА, ФАП с. Пастілки;
 • додаток № 6 Перелік будівель, медичного обладнання, транспортних засобів, необоротних матеріальних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, медикаментів та перев′язувальних матеріалів, дров паливних, паливно-мастильних матеріалів, які передаються до комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради від комунального закладу «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги», що знаходиться на балансі ВОЗ Перечинської РДА, АЗПСМ с. Порошково;
 • додаток № 7 Перелік будівель, медичного обладнання, транспортних засобів, необоротних матеріальних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, медикаментів та перев′язувальних матеріалів, дров паливних, паливно-мастильних матеріалів, які передаються до комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради від комунального закладу «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги», що знаходиться на балансі ВОЗ Перечинської РДА, АЗПСМ с. Раково;
 • додаток № 8 Перелік будівель, медичного обладнання, транспортних засобів, необоротних матеріальних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, медикаментів та перев′язувальних матеріалів, дров паливних, паливно-мастильних матеріалів, які передаються до комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради від комунального закладу «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги», що знаходиться на балансі ВОЗ Перечинської РДА, ФАП с. Свалявка;
 • додаток № 9 Перелік будівель, медичного обладнання, транспортних засобів, необоротних матеріальних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, медикаментів та перев′язувальних матеріалів, дров паливних, паливно-мастильних матеріалів, які передаються до комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради від комунального закладу «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги», що знаходиться на балансі ВОЗ Перечинської РДА, АЗПСМ с. Тур′я Бистра;
 • додаток № 10 Перелік будівель, медичного обладнання, транспортних засобів, необоротних матеріальних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, медикаментів та перев′язувальних матеріалів, дров паливних, паливно-мастильних матеріалів, які передаються до комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради від комунального закладу «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги», що знаходиться на балансі ВОЗ Перечинської РДА, ФАП с. Мокра;
 • додаток № 11 Перелік будівель, медичного обладнання, транспортних засобів, необоротних матеріальних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, медикаментів та перев′язувальних матеріалів, дров паливних, паливно-мастильних матеріалів, які передаються до комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради від комунального закладу «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги», що знаходиться на балансі ВОЗ Перечинської РДА, ФАП с. Полянська Гута;
 • додаток № 12 Перелік будівель, медичного обладнання, транспортних засобів, необоротних матеріальних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, медикаментів та перев′язувальних матеріалів, дров паливних, паливно-мастильних матеріалів, які передаються до комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради від комунального закладу «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги», що знаходиться на балансі ВОЗ Перечинської РДА, ФАп с. Маюрки;
 • додаток № 13 Перелік будівель, медичного обладнання, транспортних засобів, необоротних матеріальних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, медикаментів та перев′язувальних матеріалів, дров паливних, паливно-мастильних матеріалів, які передаються до комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради від комунального закладу «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги», що знаходиться на балансі ВОЗ Перечинської РДА, АЗПСМ с. Тур′я Поляна;
 • додаток № 14 Перелік будівель, медичного обладнання, транспортних засобів, необоротних матеріальних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, медикаментів та перев′язувальних матеріалів, дров паливних, паливно-мастильних матеріалів, які передаються до комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради від комунального закладу «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги», що знаходиться на балансі ВОЗ Перечинської РДА, АЗПСМ с. Тур′я Пасіка;
 • додаток № 15 Перелік будівель, медичного обладнання, транспортних засобів, необоротних матеріальних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, медикаментів та перев′язувальних матеріалів, дров паливних, паливно-мастильних матеріалів, які передаються до комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради від комунального закладу «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги», що знаходиться на балансі ВОЗ Перечинської РДА, АЗПСМ с. Турички;
 • додаток № 16 Перелік будівель, медичного обладнання, транспортних засобів, необоротних матеріальних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, медикаментів та перев′язувальних матеріалів, дров паливних, паливно-мастильних матеріалів, які передаються до комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради від комунального закладу «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги», що знаходиться на балансі ВОЗ Перечинської РДА, АЗПСМ с. Туриця;
 • додаток № 17 Перелік будівель, медичного обладнання, транспортних засобів, необоротних матеріальних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, медикаментів та перев′язувальних матеріалів, дров паливних, паливно-мастильних матеріалів, які передаються до комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради від комунального закладу «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги», що знаходиться на балансі ВОЗ Перечинської РДА, АЗПСМ с. Тур′я Ремета;
 • додаток № 18 Перелік будівель, медичного обладнання, транспортних засобів, необоротних матеріальних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, медикаментів та перев′язувальних матеріалів, дров паливних, паливно-мастильних матеріалів, які передаються до комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради від комунального закладу «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги», що знаходиться на балансі ВОЗ Перечинської РДА, КЗ «Перечинський РЦ ПМСД.

 

    За даними по бухгалтерському обліку передано всього по рахункам:

 • рахунок 1013 – 1441622,00 грн.;
 • рахунок 1014 – 901567,00 грн.;
 • рахунок 1015 – 558802,00 грн.;
 • рахунок 1016 – 12841,00 грн.;
 • рахунок 1113 – 196197,53 грн.;
 • рахунок 1114 – 16739,00 грн.;
 • рахунок 1812 а – 14699,00 грн.;
 • рахунок 1411 (знос ОЗ) – 1977798,64 грн.;
 • рахунок 1412 (знос НМА) – 106468,24 грн.;
 • рахунок 1512 – 88952,80 грн.;
 • рахунок 1812 – 11099,49 грн.;
 • рахунок 1514 а – 52336,20 грн.;
 • рахунок 2213 – 403,80 грн.;
 • рахунок 1514 – 44591,35 грн.

Голова  комісії: 

Головний лікар КЗ «Перечинський РЦ ПМСД»                                                   Малишко Ю.Ю.

Члени комісії:                                                

Головний бухгалтер ЦБ ВОЗ Перечинської РДА                                                 Бондар М.М.

Начальник відділу охорони здоров′я  Перечинської РДА                                    Гавриляк І.С.

Начальник відділу комунального майна

та зв′язків з громадськістю районної ради                                                                 Луцяк В.І.

Головна медсестра КЗ «Перечинський РЦ ПМСД»                                             Штелиха Н.В.

 

 

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту