Про Комплексну соціально-економічну програму забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб житлом у Перечинському районі Закарпатської області на 2018 − 2022 роки

Про звіт головного лікаря комунального закладу «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» про діяльність закладу за 9 місяців 2017 року
18.12.2017
Про надання в оренду вбудованих нежитлових приміщень, що знаходяться за адресою м.Перечин, пл.Народна, 2
18.12.2017
Показати всі

Про Комплексну соціально-економічну програму забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб житлом у Перечинському районі Закарпатської області на 2018 − 2022 роки

 

 

 

  УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

        Двадцять перша   сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

14.12.2017                              м.Перечин                                    №     350

 

Про Комплексну соціально-економічну

програму забезпечення молоді, учасників

АТО та внутрішньо переміщених осіб житлом

 у Перечинському районі Закарпатської

області на 2018 − 2022 роки

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши Комплексну соціально-економічну програму забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб житлом у Перечинському районі Закарпатської області на 2018 − 2022 роки, районна рада вирішила:

 

 1. Затвердити Комплексну соціально-економічну програму забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб житлом у Перечинському районі Закарпатської області на 2018 − 2022 роки (далі-Програма), що додається.
 2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.) вишукати можливість щодо фінансування заходів Програми.
 3. Начальнику відділу містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту районної державної адміністрації Годованому В.І. про виконання заходів Програми інформувати районну раду щороку до 01 січня протягом дії Програми.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Ладомиряк М.П. та постійну комісію районної ради з питань соціального розвитку села, агропромислового комплексу, земельних і лісових ресурсів, екології, промисловості, будівництва, архітектури, паливно-енергетичного комплексу, соціальної інфраструктури (Цвік Й.І.).

 

 Голова  ради                                                                       М.І. Ласкін

 

 

 

 

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

14.12.2017 № 350

 

 

Комплексна соціально-економічна програма забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб житлом у Перечинському районі Закарпатської області на 2018-2022 роки

 1. Загальні положення

 

Комплексну соціально-економічну програму забезпечення молоді, учасників антитерористичної операції на сході України (далі – учасники АТО) та внутрішньо переміщених осіб житлом в Перечинському районі Закарпатської області  на 2018 − 2022 роки (далі − Програма) розроблено відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва”, Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння іпотечному кредитуванню”, Закону України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, Указу Президента України  від 8 листопада 2007 року № 1077/2007 „Про заходи щодо будівництва доступного житла в Україні та поліпшення забезпечення громадян житлом”, Порядку надання пільгових довготермінових кредитів сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 року № 584, Порядку забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 11 лютого 2009 року № 140, Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради 06.03.2015  № 1220, з метою створення належних умов для забезпечення житлом окремих категорій громадян.

Програму спрямовано на поступове, соціально ефективне розв’язання гострої проблеми забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян, учасників АТО та членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб у спосіб пільгового житлового кредитування і надання їм доступного житла.

Паспорт Програми наведено у додатку 1 до Програми.

 

ІI. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовано Програму

 

В Україні більшість громадян не мають можливості отримати доступ на ринок житла без підтримки держави та місцевої влади.

Найбільш незахищеними категоріями, які потребують підтримки на сьогодні є молодь, багатодітні родини, працівники бюджетної сфери,  педагогічні, медичні працівники, учасники АТО та члени їх сімей, внутрішньо переміщені  особи,     рівень   доходів   яких  порівняно   з     іншими     категоріями

 

 

 

 

 

 

працюючих в Україні є значно нижчим.

Протягом останніх п’яти років спостерігається тенденція до постійного зростання вартості житла на первинному та вторинному ринках. Недостатньо високий рівень доходів населення призводить до відсутності платоспроможного попиту на житло.

Крім того, складною залишається демографічна ситуація. Недостатній рівень доходів та незадовільні житлові умови призводять до міграційних процесів і відтоку з району висококваліфікованих фахівців та обмежують можливість народження дітей у сім’ях, які потребують поліпшення житлових умов, що у свою чергу негативно позначається на соціально-економічному розвитку району в цілому. Крім того, переважна більшість учасників АТО не мають власного житла, або потребують поліпшення житлових умов.

Отже, в Перечинському районі є потреба у сприянні соціального забезпечення житлом вищезазначених категорій громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Вирішення житлового питання громадян шляхом підвищення рівня доступності житла є важливою соціально-економічною передумовою стабілізації життя суспільства.

В умовах сьогодення держава не в змозі у повній мірі забезпечити громадян, які потребують поліпшення житлових умов, безкоштовним житлом, тому єдиним можливим шляхом до скорочення кількості осіб, які перебувають на квартирному обліку, є створення накопичувального та відновлювального ресурсу за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів.

Такі фінансово-кредитні механізми діють у державі та реалізовуються за допомогою Державної спеціалізованої фінансової установи „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” (далі − Держмолодьжитло).

Структурним підрозділом Держмолодьжитла в Закарпатській області                   є Закарпатське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”               (далі − Закарпатське регіональне управління Держмолодьжитла).

За статистичними даними у районі станом на 1 січня 2015 року на квартирному обліку перебуває 32 сім’ї, що відносяться до категорій молоді та  учасників АТО і ця черга з кожним роком збільшується.

Більшість  молодих сімей, що потребують поліпшення житлових умов, не мають можливості отримати доступ на ринок житла без бюджетної підтримки, тому проблема забезпечення молодих сімей житлом є дуже гострою в районі.

Вирішення житлової проблеми – це одна з головних умов повноцінного та гармонійного розвитку суспільства, підвищення демографічної активності та, як наслідок, сталого економічного розвитку району.

Важливість будівництва нового житла пов’язана з тим, що близько половини нинішнього житлового фонду уже сьогодні перебуває у незадовільному стані, потребує капітального ремонту будинків і комунікацій.

Протягом 2013 − 2017 років в районі діяла „Районна програма забезпечення молоді житлом на 2013 − 2017 роки”, затверджена рішенням районної ради від 21 березня 2013 року № 290, однак кошти на реалізацію даної програми не виділялись.

Кількість бажаючих скористатися пільговими програмами є досить велика.

Враховуючи процеси децентралізації в Україні, вищезазначене питання потребує фінансової підтримки шляхом залучення бюджетних коштів на місцевому рівні.

 

 

ІII. Визначення мети Програми

 

Метою Програми є створення належних умов для забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян, учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб  та членів їх сімей, які проживають в Перечинському районі Закарпатській області шляхом створення сприятливих умов для розвитку будівництва, удосконалення механізмів придбання житла і забезпечення на цій основі подальшого розвитку системи іпотечного житлового кредитування.

 

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

 

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

розроблення і виконання окремої комплексної програми забезпечення житлом найбільш незахищених категорій громадян;

нормативно-правового удосконалення існуючого механізму пільгового довгострокового кредитування будівництва (реконструкції) і придбання житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян, а також механізму залучення у молодіжне житлове будівництво інвестицій;

зменшення вартості будівництва житла для молоді;

розвитку різних форм участі громадян в організації будівництва (придбання) житла.

Умови пільгових довгострокових кредитів, що можуть бути надані  молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам, надання цільової фінансової підтримки учасникам АТО, внутрішньо переміщених осіб, є найбільш сприятливими як для громадян так і для місцевого бюджету.

Умови та механізм надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (придбання) за цією Програмою забезпечують:

прозорість умов отримання і повернення пільгових кредитів;

сприятливі фінансово-економічні умови надання та повернення кредитів;

контроль за цільовим використанням кредитних ресурсів відповідними управліннями та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації та облдержадміністрації;

можливість залучення коштів із позабюджетних джерел для фінансування Програми;

кошти, що сплачуються позичальниками в рахунок погашення кредитів, відсотки за користування кредитом і пеня (у разі наявності) зараховуються в установленому порядку до надходжень відповідного бюджету і спрямовуються на подальше надання кредитів.

Порядок надання кредитів та державної підтримки визначаються Положенням про порядок надання пільгових довготермінових кредитів окремим категоріям громадян та членам їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов, на будівництво  і придбання житла затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 року № 584, та Порядком забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 11 лютого 2009 року № 140.

Фінансування Програми передбачається за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів та здійснюється у межах загальних призначень, затверджених відповідними радами на конкретний рік, з урахуванням реальної потреби у кредитах зазначених у Програмі категорій громадян.

Щороку визначається обсяг коштів для фінансування Програми, у тому числі:

обсяг коштів для надання пільгових довгострокових кредитів учасниками Програми;

обсяг коштів безповоротної фінансової допомоги на сплату першого внеску учасниками АТО (членами їх сімей), внутрішньо переміщених осіб;

обсяг коштів для фінансування витрат, пов’язаних із наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам.

Строки та етапи виконання Програми:

I етап − 2018− 2020 роки;

II етап – 2021 – 2022 роки.

 

 

 1. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники

 

Реалізація Програми сприятиме вирішенню таких важливих соціально-економічних завдань, як:

 • сприяння соціальному захисту та вирішення житлових проблем громадян − учасників Програми;
 • збільшення обсягів житлового будівництва за рахунок залучення коштів державного, обласного, місцевих бюджетів, не бюджетних джерел фінансування будівництва (фінансових ресурсів населення);
 • збільшення обсягів сплати податків та обов’язкових відрахувань (забезпечення замовлень будівельних підприємств, виробників будматеріалів, транспортних та інших суміжних підприємств, створення робочих місць);
 • отримання коштів від повернення кредитів до відповідного бюджету у якості відновлювального ресурсу, що спрямовується на подальше виконання програми;
 • підвищення професійного рівня кадрів у галузях освіти, охорони здоров`я, військової справи, державної служби за рахунок закріплення на робочих місцях спеціалістів та фахівців з високим рівнем кваліфікації, підвищення престижу вказаних професій;
 • покращання соціального стану та демографічної ситуації в районі.

Виконання Програми є запорукою впровадження нових фінансово-кредитних механізмів іпотечного кредитування, стабілізації суспільства, створення сприятливих умов для стабільної роботи підприємств, установ, організацій, збереження та створення нових робочих місць, активізації житлового будівництва в районі, створення умов для підтримки будівельної галузі.

Ресурсне забезпечення Програми наведено в додатку 2 до Програми.

 

 1. Напрями діяльності та заходи Програми

 

Основним завданням Програми є забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян, учасників антитерористичної операції на сході України та внутрішньо переміщених осіб, які потребують поліпшення житлових умов, через:розвиток різних видів пільгового житлового кредитування, що передбачає створення накопичувального та відновлювального інвестиційного ресурсу держави для забезпечення житлом найбільш незахищених категорій громадян;впровадження механізму надання цільової фінансової підтримки учасникам АТО, членам їх сімей, ВПО на обов’язковий власний внесок на безповоротній основі;виявлення земельних ділянок, незавершених будівництвом об’єктів та гуртожитків, які не використовуються за призначенням у населених пунктах району для будівництва житла для сімей, що потребують поліпшення житлових умов;розвиток та удосконалення механізмів, передбачених цією Програмою.

Основними заходами Програми є:

надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам (в тому числі, багатодітним родинам), які потребують поліпшення житлових умов для будівництва і придбання житла, його обслуговування.

надання цільової фінансової підтримки учасникам АТО, членам їх сімей, внутрішньо переміщених осіб на обов’язковий власний внесок на безповоротній основі.

Напрями діяльності та заходи Програми наведено у додатку 3                            до Програми.

Очікувані показники введення в експлуатацію та придбання житла для молоді, учасників АТО, ВПО наведено у додатку 4 до Програми.

 

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Контроль за виконанням Програми здійснюється відділом містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту Перечинської районної державної адміністрації.

Закарпатське регіональне управління державної спеціалізованої фінансової установи „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” щороку до 15 січня подає відділу містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту Перечинської районної державної адміністрації інформацію про стан виконання Програми.

 

 

  Додаток 1

до Програми

 

ПАСПОРТ

комплексної соціально-економічної програми забезпечення молоді,

учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб житлом

у Перечинському районі Закарпатської області на 2018 − 2022 роки

 

Ініціатор Програми Відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту райдержадміністрації
Підстава для роз-роблення Програми Закон України „Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва” стаття 4, Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затверджене постановою Кабінету Міністрів України                  від 29 травня 2001 року № 584
Співрозробники Програми Відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно із Закарпатським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”
Відповідальні вико-навці Програми Відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту райдержадміністрації, виконком Перечинської міської об’єднаної територіальної громади, виконкоми сільських рад району
Учасники Програми Відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту райдержадміністрації, регіональне управління Державної фінансової установи „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”, виконком Перечинської міської об’єднаної територіальної громади, виконкоми сільських рад району
Термін реалізації Програми I етап − 2018− 2020 роки;

II етап – 2021 – 2022 роки

Перелік бюджетів, що беруть участь у виконанні Програ-ми Обласний бюджет, районний,  місцеві бюджети територіальних громад району
Загальний обсяг фінансових ресур-сів, необхідних для реалізації Програми всього у тому числі: Становить 10,5 млн. грн., з них:

коштів обласного бюджету − 2,91 млн. грн.;

коштів районного бюджету, місцевих бюджетів територіальних громад району  − 2,7 млн. грн.; коштів інших джерел −4,97 млн. грн..

 

Заступник голови ради                                                                          М.М.Петрішко


  Додаток 2

до Програми

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

комплексної соціально-економічної програми забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб житлом

у Перечинському районі Закарпатській області  на 2018 − 2022 роки

 

(тис. грн.)

 

Обсяг коштів, що пропонується залучити для виконання Програми Етапи виконання програми за роками Усього витрат для виконання Програми
І ІІ
2018 2019 2020 2021 2022
обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

обласний бюджет

1200,00

 

1760,00 2350,00 2350,00 29200,00 10580,00
320,00 490,00 650,00 650,00 800,00 2910,00
Районний бюджет, місцеві бюджети територіальних громад 300,00 450,00 600,00 600,00 750,00 2700,00
кошти небюджетних джерел 580,00 820,00 1100,00 1100,00 1370,00 4970,00

 

 

 

                                     Заступник голови ради                                                                                          М.М.Петрішко


  Додаток 3

до Програми

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ

Комплексної соціально-економічної програми забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб житлом у Перечинському районі Закарпатській області  на 2018 − 2022 роки

 

з/п

Назва напряму діяльності Перелік заходів Програми Строк вико-нання заходу Виконавці

Програми

Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування,

(тис. грн.), у тому числі:

Очікуваний результат
І етап ІІ етап Кіль-

кість житла, кв.м

Кіль-кість сі-мей
2018

рік

2019

рік

2020

рік

2021

рік

2022

рік

1. Запровадже-ння меха-нізму забез-печення мо-лодих сімей та одиноких молодих громадян житлом Надання піль-гових довго-термінових кредитів мо-лодим сім’ям та одиноким молодим гро-мадянам на будівництво (реконструк-цію) та прид-бання житла 2018 − 2022 роки Відділ містобуду-

вання,  архітектури  та з питань цивільного захисту райдерж-адміністрації, Закарпатське регіональне управління Держмолодь-житла

Обласний бюджет 160 170 170 170 210  

 

 

 

 

 

 

325

 

 

 

 

 

 

 

5

Районний бюджет, бюджети сіл та об’єднаної територіальної громади 150 150 150 150 190
Інші джерела 290 280 290 290 360
2. Запровад-ження меха-нізму забез-печення до-ступним житлом учасників АТО (членів їх сімей), внутрішньо-переміще-них осіб Надання без-поворотної фі-нансової до-помоги учас-никам АТО (членам їх сімей), ВПО для забезпечення доступним житлом 2018 − 2022 роки Відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту райдерж-адміністрації, Закарпатське регіональне управління Держмолодь-житла Обласний бюджет 160 320 490 490 610 780 12
Районний бюджет,бюджети сіл та об’єднаної територіальної громади 150 300 425 425 530
Інші джерела 290 540 825 825 1020
        ВСЬОГО: 1200 1760 2350 2350 2920 1105 17

 

 

 

 

                                Заступник голови ради                                                                           М.М.Петрішко


  Додаток 4

до Програми

ОЧІКУВАНІ ПОКАЗНИКИ

введення в експлуатацію та придбання житла для молоді, учасників АТО, внутрішньо-переміщених осіб

 

 

№ п/п Показники Усього: У тому числі за роками:
2018 2019 2020       2021        2022 2021 2022
1. Кількість житла, що планується побудувати (придбати), кв. м 1105,00 130,00 195,00 195,00    260.0      325.0 260,00 325,00
2. Орієнтовна кількість сімей, які поліпшать житлові умови 17 2 3 3                 4             5 4 5

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                            М.М.Петрішко                                                                 

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту