ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік із змінами від 26.03.2018р. ( КПКВКМБ 0110150)
29.03.2018
Додаток до РПЗ на 2018 рік ( із змінами від 19.03.2018р., протокол №4)
29.03.2018
Показати всі

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік ( КПКВКМБ 0117630)

 

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014  № 836

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови районної ради

№     21/01-05          від  26.03.2018р

Перечинська районна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансове управління  Перечинської  РДА (найменування місцевого фінансового органу)

_____26.03.2018р.____________ № __21____
 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

 

 1. ___0100000_________ __________Перечинська районна рада___________________________________
  (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)
 2. ___0110000_________ __________Перечинська районна рада___________________________________
  (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)
 3. __0117630 _ Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності_____
  (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)
 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 40,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду –         40,0 тис. гривень та спеціального фонду –  ________ тис. гривень.
 5. Підстави для виконання бюджетної програми _Конституція України,Бюджетний кодекс України,закон України від 21,05.1997р. №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», ЗУ «Про держбюджет на 2018 рік» Постанова КМУ від 09.03.2006р. № 268 із змінами та доповненнями,наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010№679»Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 Про внесення змін до типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», рішення сесії  районної ради від 21 грудня 2017 року № 375 «Про районний бюджет на 2018 рік», рішення сесії районної ради від 16 березня 2018 року №415 «Про внесення змін до рішення сесії районної ради від 21 грудня 2017 року №375 «Про районний бюджет на 2018 рік».
 6. Мета бюджетної програми: Забезпечення підтримки і розвитку місцевого самоврядування

 

 

 1. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
       

 

 1. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2
Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 0117630   Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності 40,0 40,0
      Завдання      
2 0117630    Забезпечення підтримки і розвитку місцевого самоврядування 40,0   40,0
      Усього 40,0   40,0
             

 

 1. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми  

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Програма підтримки і розвитку місцевого самоврядування

на 2018-2019 роки

0117630 40,0   40,0
         
         
       
Усього   40,0   40,0

 

 

 

 1. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

з/п

КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
  0117630 Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності      
    Завдання . Забезпечення підтримки і розвитку місцевого самоврядування      
1   затрат      
    Обсяг видатків на проведення міроприємств Тис. грн Розрахунок 10,0
2   продукту      
    Заплановані до проведення міроприємства до державних свят та інших визначних дат Од. Розрахунок 6
3   ефективності      
    Середні витрати на проведення одного міроприємства Тис. грн Розрахунок 1,7
4   затрат      
    Обсяг видатків на висвітлення в засобах масової інформації діяльності районної ради Тис. грн Розрахунок 30,0
    продукту      
    Заплановані до публікації матеріали в засобах масової інформації См.кв. Розрахунок 10 000
    ефективності      
    Середні витрати на публікацію 1 см.кв Грн Розрахунок 3,00
           
           

 

 

 

 

 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Підпрограма 1                      
  Інвестиційний проект 1                      
  Надходження із бюджету                      
  Інші джерела фінансування (за видами)   х     х     х      
                       
  Інвестиційний проект 2                      
                       
  Усього                      

__________

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів                                                        __________  ______М.І.Ласкін__________________
(підпис)                          (ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Керівник фінансового органу                                      __________  ______Л.В.Керецман__________________
 

(підпис)                         (ініціали та прізвище)

Comments are closed.

Перейти до вмісту