Інформаційне повідомлення
17.01.2018
Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (КПКВК МБ 0110150)
18.01.2018
Показати всі

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (КПКВК МБ 0116090)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови районної ради

№    01/01-05        від 15.01.2018р.

Перечинська районна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансове управління  Перечинської РДА________ (найменування місцевого фінансового органу)

__15.01.2018 р.________________
ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

 

 1. ___0100000_________ __________Перечинська районна рада___________________________________
  (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)
 2. ____0110000________ ____________Перечинська районна рада_________________________________
  (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)
 3. ____0116090 _Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства_____
  (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)
 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – __60,00____ тис. гривень, у тому числі загального фонду – ___60,0______ тис. гривень та спеціального фонду – ______-______ тис. гривень.
 5. Підстави для виконання бюджетної програми _Конституція України,Бюджетний кодекс України,закон України від 21,05.1997р. №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», ЗУ «Про держбюджет на 2017 рік» Постанова КМУ від 09.03.2006р. № 268 із змінами та доповненнями,наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010№679»Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання  місцевих бюджетів» наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 Про внесення змін до типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»,рішення сесії   районної ради «Про програму ефективного використання майна спільної комунальної власності територіальних громад сіл,міста Перечинського району на 2015-2019 роки»(із змінами від 20.10.2015 року №524, від 14.07.2016 року №167, від 23.03.2017 року №267), рішення сесії районної ради від 21 грудня 2017 року № 375 «Про районний бюджет на 2018 рік».

 

 1. Мета бюджетної програми ___Забезпечення ефективного використання майна спільної комунальної власності міста, сіл Перечинського району_, підтримки та розвитку місцевого самоврядування_________________________________________________________

 

 

 1. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

 

 1. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2
Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 0116090 Інші видатки 60,0 60,0
Завдання
 Забезпечення ефективного використання майна спільної комунальної власності міста, сіл Перечинського району____ 60,0 60,0
Усього 60,0 60,0
   

 

 1. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми  

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Програма ефективного використання майна спільної комунальної власності територіальних громад сіл,міста Перечинського району на 2015-2019 роки 0116090 60,0 60,0
Усього 60,0 60,0

 

 1. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
Інші видатки
Завдання . Забезпечення ефективного використання майна спільної комунальної власності міста, сіл Перечинського району_____
1 затрат
Кількість об»єктів комунальної власності Од. Звітність установ 12
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування Од. Звітність установ
2 продукту
Об»єкти комунальної власності заплановані до ремонту Од. Звітність установ 1
3 ефективності
Середні витрати на проведення ремонту одного об»єкта комунальної власності Тис.грн./од. розрахунок 4,6
Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового використання Тис.грн./од. розрахунок
4 якості х
Відсоток відремонтованих об»єктів до загальної кількості об»єктів комунальної власності відсоток розрахунок 0,1

 

 

 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету
Інші джерела фінансування (за видами) х х х
Інвестиційний проект 2
Усього

__________

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів                                                        __________  ______М.І.Ласкін__________________
(підпис)                          (ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Керівник фінансового органу                                      __________  ______Л.В.Керецман__________________
(підпис)                         (ініціали та прізвище)

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту