Про передачу бюджетної установи- Перечинська дитяча музична школа та майна цієї установи із спільної комунальної власності територіальних громад сіл, міста Перечинського району у власність Перечинської міської об’єднаної територіальної громади
21.02.2018
Про Районну програму розвитку земельних відносин у Перечинському районні на 2018 – 2020 роки
22.02.2018
Показати всі

Про Програму зайнятості населення Перечинського району на період до 2020 року

                                                                              ПРОЕКТ

    УКРАЇНА

        ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

Закарпатської області

   ______________  сесія  VІІ скликання

         

          РІШЕННЯ

 

____.2018                                м.Перечин                                       №   ___

Про Програму зайнятості

населення Перечинського району               

на період до 2020 року

 

 

Відповідно до   статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання статті 18 Закону України “Про зайнятість населення”, з метою розв’зання проблем зайнятості в районі ,  розглянувши та обговоривши Програму зайнятості населення Перечинського району на період до 2020 року,  районна рада вирішила:

 

  1. Затвердити Програму зайнятості населення Перечинського району на період до 2020 року (далі-Програма), що додається .

 

2.Управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації(Цвік В.І.) про хід виконання Програми інформувати районну раду щорічно до 20 січня протягом дії Програми

 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови Перечинської районної державної адміністрації Чомоляк М.І. та   постійну комісію районної ради з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики (Крупчинського Б.Ю.).

 

 

 

Голова ради                                                                            М.І Ласкін

         ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

__________№________

ПРОГРАМА

зайнятості населення Перечинського району на  період до 2020 року

 

Загальні положення

 

Програму зайнятості населення Перечинського району на період до 2020 року (далі – Програма) розроблено відповідно до статті 18 Закону України  „Про зайнятість населення”, на виконання розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 24.11.2017 року № 622 “Про розроблення проектів обласної, районних та міських програм зайнятості на період до 2020 року”, розпорядження голови районної державної адміністрації від 04.12.2017 № 327 “Про розроблення проекту районної Програми зайнятості населення на період до 2020 року”

В основу Програми покладено виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Перечинського району  на 2018 рік та основні напрями з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку Перечинського району до 2020 року.

Основною метою Програми є здійснення активної політики на ринку праці, підвищення ефективності використання трудового потенціалу району, реалізація державних гарантій щодо зайнятості громадян, посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості.

Програму розроблено з метою проведення в районі активної соціально-економічної політики, упередження і подолання негативних тенденцій у сфері зайнятості населення та на ринку праці, розширення сфери застосування праці економічно активного населення за рахунок створення робочих місць, підвищення якості робочої сили, недопущення масового безробіття, сприяння самозайнятості, розвитку підприємництва, легалізації тіньової зайнятості, інтеграції на ринку праці соціально незахищених верств населення.

Програму спрямовано на:

збереження та працевлаштування на нові робочі місця, сприяння розвитку малого, середнього підприємництва;

сприяння працевлаштування молоді у сільській місцевості та підвищення рівня зайнятості сільського населення;

збільшення зайнятості економічно активного населення;

забезпечення зростання обсягів та підвищення рівня зайнятості  населення області шляхом створення нових робочих місць із належними умовами та рівнем оплати праці;

підвищення ефективності використання наявних і створення нових  робочих місць, особливо шляхом залучення інвестицій, впровадження  стратегії  промислово-інноваційної політики;

забезпечення розвитку державної системи профорієнтації населення  згідно з пріоритетами державної економічної та соціальної політики;

підвищення якості та мобільності робочої сили;

підтримку підприємництва, малого та середнього бізнесу, індивідуальної трудової діяльності;

працевлаштування незайнятих громадян, особливо тих,  які  проживають у сільських та гірських населених пунктах;

активізацію роботи з легалізації зайнятості та „тіньової” заробітної плати;

легалізацію реальних обсягів трудової міграції;

забезпечення соціального захисту населення від безробіття.

При розробленні Програми враховано:

проект програми економічного і соціального розвитку Перечинського району на 2018 рік;

фактичні дані за 2017рік та очікувані на період до 2020 року;

прогнозні розрахунки ринку праці на період до 2020 року;

статистична інформація;

дані моніторингу ринку праці.

Загальну характеристику Програми зазначено у Паспорті (додаток 1               до Програми).

 

 

 

 

Основні підсумки  виконання Програми зайнятості населення  Перечинського району  на період до 2017 року у 2017 році

 

 

 

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 20.03.2013 року № 83 районі схвалено Програму зайнятості населення Перечинського району на період до 2017 року, яка затверджена рішенням Перечинської районної ради від 13.06.  2013 року № 321.

В основу Програми зайнятості населення покладено основні напрями „Програми соціально-економічного розвитку району”. При розробці Програми зайнятості населення Перечинського району на період до 2017 року було враховано ситуацію, що склалася на підприємствах та організаціях району, використано відповідні дані районного центру зайнятості, експрес – випусків Головногоуправління статистики у Закарпатській області, підприємств, організацій району, а також вимоги Закону України „Про зайнятість населення”.

Основні напрями реалізації Програми зайнятості населення Перечинського району  на період до  2017 року:

  • збільшення зайнятості економічно активного населення;
  • стимулювання збереження та створення робочих місць, сприяння розвитку підприємництва та самостійної зайнятості населення, розв’язання інших проблем зайнятості населення;
  • сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці;
  • підвищення професійної якості працівників;
  • регулювання зовнішньої трудової міграції, прикордонного співробітництва;
  • регулювання соціально – трудових відносин;
  • активізація роботи з легалізації зайнятості та «тіньової» заробітної плати;
  • використання робочої сили, забезпечення створення належних умов праці, дотримання прав і гарантій працівників;
  • надання соціальних послуг зареєстрованим безробітним.

З метою розширення сфери застосування праці, управлінням економічного розвитку і торгівлі райдержаміністрації спільно з управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації та районним центром зайнятості розроблено схему створення робочих місць у 2017 році, згідно якої  було передбачено створити 250 нових робочих місць, створено за січень – грудень 262 нові робочі місця, що склало 104,8 % від запланованого. З них: юридичними особами – 83, фізичними особами згідно трудових угод – 71, зареєстровано фізичних осіб, як підприємців –108.

 

Протягом   2017 року було залучено до участі в  громадських роботах 143 безробітних громадян; інших роботах тимчасового характеру – 58 безробітних громадян.

Використано для виконання громадських робіт коштів Фонду – 74,5 тис.грн. та коштів місцевих бюджетів – 84,1 тис. грн.

Працевлаштовано 220 мешканців села, з яких 1 особа працевлаштовано шляхом виплати допомоги по безробіттю одноразово, 6 осіб працевлаштовано із здійсненням компенсації єдиного внеску. Участь у громадських роботах взяли 69 осіб – жителів села та 42 чол. виконували роботи тимчасового характеру. Станом на 01.01.2018 року продовжують перебувати на обліку 98 безробітних  жителів села, з яких 82 отримують допомогу по безробіттю.

     У пошуках роботи протягом 2017 року  до центру зайнятості звернулося  901  особа.
Кількість осіб, працевлаштованих за сприяння служби зайнятості складає 804 особи, в тому числі 305 з числа безробітних. Рівень працевлаштування незайнятого населення  на вільні та новостворені робочі міста становить 89,2%; професійне навчання, перепідготовку або підвищення кваліфікації за професіями, які користуються попитом на ринку праці  проходили 120 безробітних осіб.

Загальна база даних району на 01.01.2018 року налічувала 830 вільних робочих місць (вакантних посад), з них за професійними групами:
–    законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) – 27 вакантних посад;
–    професіонали – 64 вакантні посади;
–    фахівці – 48 вакантних посад;
–    технічні службовці – 22 вакантних посад;
–    працівники сфери торгівлі та послуг – 167 вакантних посад;
–    кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства –48 вакантних посад;
–    кваліфіковані робітники з інструментом – 125 вакантних посад;
–    робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин – 151 вакантних посад;
–    найпростіші професії – 178 вакантних посад.
На 01.01.2018 навантаження на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) склало 11 осіб.

Районним центром зайнятості постійно проводяться зустрічі між роботодавцями та безробітними громадянами стосовно підбору кадрів на робочі місця. Використовуються всі можливості єдиної інформаційно – аналітичної системи ЄІАС щодо автоматизованого підбору підходящої роботи для претендентів з числа безробітних на вільні робочі місця та вакантні посади.

Щокварталу оновлюються “Барометри професій”, інформація в інформаційних куточках служби зайнятості, у загальноосвітніх навчальних закладах та сільських радах щодо актуальних на ринку праці професій та послуг служби зайнятості. Районним центром зайнятості  на протязі     2017 року  проведено 53 інформаційно – методичних,  тематичних семінарів для роботодавців, в яких взяло участь   512 осіб; 3 заходи «День відкритих дверей ЦЗ» для роботодавців району; 6 заходів «День відкритих дверей на виробництві», 3 засідання за «круглим столом», 9 презентацій роботодавців.

Одним із пріоритетних напрямків роботи служби зайнятості є підвищення якості та повноти спектру профорієнтаційних послуг громадянам, які звернулися до центру зайнятості.

Протягом 2017 року службою зайнятості охоплено профорієнтаційними послугами 3997 осіб, які отримали 6917 різноманітних послуг, в тому числі:

– профінформаційних – 4924,

– профконсультаційних – 1872,

– по профвідбору – 121.

З метою формування у молоді зважених підходів до вибору професій, центром зайнятості постійно проводяться інформаційно-роз’яснювальні  семінари  та інші заходи  на яких розглядаються основні шляхи інформування молоді, що є рушійним важелем у виборі професії.

 

 

ІІ. Основні тенденції соціально-економічного розвитку району та розвитку регіонального ринку праці.

 

Зусилля структурних підрозділів райдержадміністрації,  інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування були спрямовані на економічне зростання і поліпшення життєвого рівня населення.

У результаті проведеної роботи в економіці району відбулися позитивні зміни за переважною більшістю показників.

Обсяг  реалізації  промислової  продукції  за  2017  рік,  за оперативними даними, склав 1202695,9 тис. грн., що більше у порівнянні  з  попереднім роком  року на 24,3 відс.

Річне завдання Програми виконано на  120,2 відс. (завдання Програми – 1000534,0 тис. грн.).

До бюджетів всіх рівнів за 2017 рік надійшло  податків і зборів  у сумі 120,0 млн. грн., що на 34, 9 відс. більше у порівнянні з 2016 роому.

Річне завдання Програми виконано на 137,0 відс. (завдання Програми –87,6 млн. грн.).

           Податковий  борг  за податковими зобов’язаннями платників податків по податках і зборах  до зведеного бюджету станом   на  01 січня 2018 року склав 5105,6 тис. грн.  Завдання  Програми на 2017 рік  не виконується. Причини збільшення боргу по: ТОВ «Перечинський Стеатит – 105,3 тис.грн., ПП «Метаніка» – 59,8 тис.грн., ТОВ «Лісокомбінат-Віко» – 79,5 тис.грн., філія «Перечинське ЛАГДП» – 45,0 тис.грн. та несплати поточних платежів по орендній платі за землю та земельному податку по громадянах – фізичних особах.

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету)  у 2017 році склали 67,4 млн. грн., що складає 116,2 відс. річного завдання, передбаченого Програмою (завдання на 2017 рік – 58,0 млн. грн.).

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в цілому по району за третій квартал 2017 року склала 6390 грн., що більше у порівнянні з третім кварталом попереднього року на 36,1 відс.

У районі станом на 01 січня 2018 року заборгованість із виплати заробітної плати  відсутня. Завдання Програми виконується.

Обсяг обороту  роздрібної  торгівлі  підприємств юридичних осіб за 9 місяців 2017 року  склав  73,3  млн. грн., що на 36,6 відс. більше у порівнянні з  відповідним періодом 2016  року і складає 96,8 % річного завдання Програми (75,7 млн. грн.).

Обсяг реалізованих послуг  за  9 місяців  2017  року склав  14948,2  тис. грн., що на 23,8  відс. більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.  Річне завдання Програми за 9 місяців  виконано на 90 відс. (завдання Програми – 16,6 млн. грн.).

          Обсяг    прямих  іноземних   інвестицій    станом    на    01 жовтня  2017  року  склав  3264 тис. дол. США, що  на 11,8 відс. більше обсягу на  початок року. Завдання Програми  (2,6 млн. дол. США) виконано на 125,5 відс.

За  січень-листопад 2017  року  експорт  товарів склав 28,0 млн. дол. США, імпорт – 15,3 млн. дол. США. У районі продовжує забезпечуватись позитивне сальдо  зовнішньоторговельного балансу, яке склало 12,7 млн. дол. США.

Завдання Програми на 2017 рік (експорт 25,8 млн. дол. США та  імпорт 12,3 млн. дол.  США) за  підсумками 8 місяців виконано: по обсягу експорту – на 108,5 відс., по обсягу імпорту – на 124,7  відс.дол. США.

За  9 місяців 2017 року введено  в  експлуатацію  3354 м. кв.  загальної площі житла, що до відповідного періоду попереднього року складає  51,4 відс.  Річне  завдання  Програми  за 9 місяців   виконано   на  86,0 відс.  Завдання  Програми  ( 3,9 тис. м. кв. загальної площі житла).

Основні проблемні питання розвитку району.

Ефективний економічний та соціальний розвиток району стримують ряд проблемних питань.  Найбільш вагомими є необхідність розвитку дорожньої інфраструктури, вирішення проблем із поводженням з твердими побутовими відходами, необхідність впровадження монетизації пільг та врегулювання проблем, пов’язаних з організацією перевезення пільгових категорій громадян, ефективна система підготовки робітничих кадрів під попит ринку, відсутність механізму компенсації державою суб’єктам підприємницької діяльності, які проводять діяльність в населених пунктах, що мають статус гірських, втрат, пов’язаних з виплатою надбавок до заробітної плати.

Найважливіші перспективи та заходи щодо економічного і соціального розвитку району на 2018 рік:

Основною  метою розвитку району у 2018 році стане активізація економічного розвитку усіх галузей господарського комплексу району, збільшення їх інвестиційної та інноваційної складової, нарощування обсягів промислового та сільськогосподарського виробництва, подальший розвиток малого та середнього бізнесу, забезпечення фінансового оздоровлення реального сектору економіки та подальших трансформацій в усіх сферах суспільного життя

Враховуючи тенденції розвитку району, у 2018 році очікується досягти наступних результатів.

Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах планується на рівні 1216078,5 тис.грн. і порівняно з 2017 роком, ріст становитиме 5,7 відс.

Ріст у легкій промисловості – 7,3 відс., оброблення деревини та виробів з деревини, крім меблів – 9,1 відс., хімічна та нафтохімічна промисловість – 2,3 відс.,  у виробництві і розподіленні електроенергії, газу та води – 3,3 відс.

Передбачається, що поштовхом до розвитку сільськогосподарського виробництва стане підвищення економічної ефективності виробництва, збільшення поголів‘я великої рогатої худоби за рахунок впровадження державних та регіональних програм фінансової підтримки сільського господарства та розвитку інфраструктури аграрного ринку шляхом відкриття нових заготівельних пунктів, здійснення заходів щодо створення в районі сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу.

Шляхи виконання завдань:

– забезпечення безперебійної та стабільної роботи таких основних промислових підприємств району: ТДВ “Перечинський ЛХК”, ТОВ “Індустрія деревообробки”, ТОВ “САМВЕР”, ТОВ  “Перечинська швейна фабрика”,  ДП “Дж.Д.Ф. Сервіс”,  ТОВ “Меблева фабрика “Турянка”, ПП “Метаніка”, ТОВ “Завод “Стеатит”, ТОВ «Фаєренерджі», ТОВ «Джерела Карпат»   і ін.;

– підвищення ефективності роботи підприємств туристичного комплексу району,   будівництво нових туристичних об’єктів та розбудова діючих;

– популяризація району, проведення презентаційних  заходів в районі, участь у  виставках, форумах, конференціях, ділових зустрічах, які проводитимуться в області та за її межами у сферах туризму, промисловості;

– здійснення пошуку інвесторів для відновлення виробництва на  незадіяних площах району та будівництва нових об’єктів на вільних земельних ділянках;

– здійснення пошуку зацікавлених суб’єктів підприємницької діяльності для освоєння родовищ корисних копалин та джерел мінеральних вод;

– ефективне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення та лісових ресурсів;

– реєстрація нових суб’єктів підприємницької діяльності юридичних та фізичних осіб-підприємців;

–  проведення заходів спільно з органами місцевого самоврядування щодо виготовлення схеми планування території району та генеральних планів населених пунктів;

–  сприяння жителям району та підприємцям в отриманні кредитів за цільовою Програмою „Власний дім”;

–     забезпечення збільшення видатків соціальної спрямованості місцевих бюджетів, як інструмента досягнення пріоритетних соціальних і економічних цілей;

– подальший розвиток галузей: освіти, молоді та спорту, охорони здоров’я, культури;

– систематичне проведення засідань відповідних комісій, робочих груп, галузевих рад, що створені при райдержадміністрації з метою вирішення проблемних питань та забезпечення виконання завдань Програми.

 

 

 

Додаток 1

до Програми

 

 

Паспорт

Програми зайнятості населення

Перечинського району на період до 2020 року

 

1. Ініціатор розроблення Програми Перечинська районна державна адміністрація

 

 

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

 

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 04.12.2017 № 327 “Про розроблення проекту районної програми зайнятості населення на період до 2020 року”
3. Розробники Програми Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

4. Співрозробники

Програми

Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, Перечинська районна філія Закарпатського обласного центру зайнятості

 

5. Відповідальний виконавець Програми Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Перечинська районна філія Закарпатського обласного центру зайнятості

 

6. Учасники Програми Структурні підрозділи райдержадміністрації: управління: соціального захисту населення, економічного розвитку і торгівлі; служба у справах дітей. районний центр соціальних служб для молоді,   виконкоми міської та сільських рад,роботодавці

 

7. Фінансування Програми Пропорційно рівними частинами за рахунок коштів місцевих бюджетів та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

 

8. Термін реалізації Програми 2018 – 2020 роки

 

 

 

Додаток 2 до Програми

 

Таблиця 1. Основні показники ринку праці

 

Найменування

показника

2017 очікуване

 

2018

прогноз

2019

прогноз

2020

прогноз

 

1. Чисельність зайнятого населення віком 15 – 70 років (у середньому за період), тис. осіб – усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рівні району не розраховується

       з неї зайнятого населення  працездатного віку
 

2. Рівень зайнятості, у %  до чисельності населення:

віком  15 – 70 років

працездатного віку
 

3. Чисельність безробітного населення віком 15-70 років, визначена за методологією МОП (у середньому за період), тис. осіб – усього

 

 

працездатного віку

 

 

4. Рівень безробіття, визначений за методологією МОП,  у % до чисельності економічно активного населення:

віком 15 – 70 років

 

працездатного віку

 

 

*Дані показники розраховуються на рівні області

Таблиця 2. Показники професійної підготовки

та використання робочої сили

 

Найменування

показника

2017 очікуване

 

2018

прогноз

2019

прогноз

2020

прогноз

1. Кількість випускників навчальних закладів в регіоні, тис. осіб – усього 0,120 0,097 0,094 0,095

 

 

 

у тому числі:

 

– випускників вищих навчальних закладів ІІІ −             ІV рівнів акредитації, усього

 

з них працевлаштовані як молоді працівники;

 

 

 

 

– випускників вищих навчальних закладів  І −                  ІІ рівнів акредитації, усього

 

з них працевлаштовані як молоді працівники;

 

 

 

 

– випускників професійно-технічних навчальних  закладів, усього

 

0,104 0,103 0,109 0,110
з них працевлаштовані як молоді працівники

 

0,069 0,068 0,070 0,070
2. Кількість укладених договорів про стажування між роботодавцем і особою, яка продовжує навчання, одиниць – усього
з них такі, що передбачають отримання заробітної плати, одиниць
3. Кількість укладених трудових договорів (строком не менш як на три роки) між роботодавцем та молодим працівником, що погоджується працювати в сільській місцевості, одиниць – усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в тому числі з отриманням:

 

 

житла

 

4. Середньооблікова штатна чисельність працівників, тис. осіб

 

5,5

 

5,0

 

5,0

 

 

5,0

5. Кількість працівників, які знаходяться у вимушених неоплачуваних відпустках з ініціативи роботодавців,          тис. осіб

 

 

 

0,008

 

 

0,007

 

 

0,006

 

 

0,006

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників 0,14 0,14 0,12 0,12
6. Кількість працівників, які працюють у режимі неповного робочого дня (тижня),             тис. осіб

 

0,454 0,450 0,430 0,420
у % до середньооблікової штатної чисельності працівників 8,2 9,0 8,6 8,4

 

8. Кількість працівників, які підвищили свою кваліфікацію, тис. осіб 0,061 0,060 0,060 0,060

 

 

 

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

 

1,1

 

1,2

 

1,2

 

1,2

9. Кількість працівників, які пройшли професійну підготовку та перепідготовку, тис. осіб

 

 

0,120

 

0,115

 

0,115

 

0,115

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників 2,2 2,3 2,3 2,3

 

 

у тому числі:

 

за кошти роботодавця

 

0,120 0,115 0,115 0,115
за власні кошти

 

10. Кількість осіб старше 45 років, що отримали ваучер 0 1 1 1

 

Таблиця 3. Працевлаштування на нові робочі місця

 

Найменування

показника

2017 очікуване 2018

прогноз

2019

прогноз

2020

прогноз

1. Працевлаштування на нові робочі місця, осіб – усього

 

 

250

 

220

 

220

 

220

з них:

1.1 юридичними особами

 

 

50

 

30

 

30

 

30

 

1.2 фізичними особами-підприємцями та іншими фізичними особами – платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників)

 

 

 

200

 

 

 

190

 

 

 

190

 

 

 

190

 

2. Чисельність працівників, за яких роботодавцю надається компенсація фактичних витрат по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, осіб – усього

 

 

 

7

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

11

 

в тому числі:

 

2.1 працівників у юридичних осіб, усього

 

0

 

1

 

1

 

1

 

за яких компенсовано:

0 1 1 1
 

50% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

 

 

 

 

 

100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

 

0

 

1

 

1

 

1

 

2.2 працівників у фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб – платників податку з доходів фізичних осіб, усього

 

 

7

 

 

9

 

 

10

 

 

10

 

за яких компенсовано:

7 9 10 10
 

50% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

 

 

 

 

 

100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

 

7

 

9

 

10

 

10

 

 

Таблиця 4. Надання соціальних послуг обласним центром зайнятості України

 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік
очікуване прогноз прогноз прогноз
1. Чисельність осіб, які отримуватимуть послуги в службі зайнятості 1140 1140 1145 1145
1.1 з них зареєстрованих безробітних 630 610 600 600
2. Працевлаштування за сприянням служби зайнятості, всього 803 805 806 807
2.1. з них зареєстрованих безробітних 342 316 315 315
 2.1.1. чисельність осіб, які організували власну справу за рахунок отримання допомоги по безробіттю одноразово * 3 4 4 4
2.1.2.  чисельність осіб, стосовно яких прийнято рішення про виплату компенсації витрат роботодавців у розмірі єдиного внеску* 10 17 18 19
3. Чисельність безробітних, які проходитимуть професійне навчання за направленням служби зайнятості 120 115 115 115
4. Чисельність осіб, які братимуть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру (за рахунок всіх джерел фінансування) 142 188 194 200

 

*обсяги  можуть щорічно переглядатися залежно від фінансових можливостей фінансування Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та економічного розвитку

  

 

 

  

Таблиця 5. Показники сприяння зайнятості осіб з інвалідністю

 

(осіб)

Найменування

показника

 

2017 очікуване

2018

прогноз

2019

прогноз

2020

прогноз

1. Чисельність працюючих осіб з інвалідністю на підприємствах установах та організаціях, згідно із звітами, поданими до відділень Фонду соціального захисту інвалідів*  

 

195

 

 

196

 

 

197

 

 

199

2. Кількість створених робочих місць за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів  

0

 

0

 

0

 

0

3. Чисельність осіб з інвалідністю, що перебувають на обліку в Державній службі зайнятості України

 

 

 

20

 

 

25

 

 

25

 

 

25

3.1. з них зареєстровані безробітні  

20

 

25

 

25

 

25

4. Чисельність осіб з інвалідністю, працевлаштованих за сприяння Державної служби зайнятості України

 

 

 

5

 

 

6

 

 

6

 

 

6

4.1. з них зареєстровані безробітні  

5

 

5

 

5

 

5

4.1.1 у тому числі отримувачі одноразово виплаченої допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності  

0

 

0

 

0

 

0

5. Чисельність осіб з інвалідністю, залучених до участі у громадських роботах  

2

 

2

 

2

 

2

5.1. з них з числа зареєстрованих безробітних  

2

 

2

 

2

 

2

6. Чисельність осіб з інвалідністю, які проходили професійне навчання – усього  

2

 

2

 

2

 

2

зокрема за рахунок:
6.1. коштів Фонду соціального захисту інвалідів  

0

 

0

 

0

 

0

6.2. коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття  

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

7.Чисельність осіб з інвалідністю, працевлаштованих строком не менше ніж на два роки на нові робочі місця за направленням Державної служби зайнятості України, за яких роботодавцю надається компенсація витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів.

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

0

8. Чисельність осіб з інвалідністю, працевлаштованих на підприємства, установи, організації шляхом надання дотацій за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України як безробітні

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 


 

ІІІ. Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації  у сфері зайнятості населення  на період до 2020 року

 

 

Найменування заходу

Виконавці (місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, установи,  організації, сторони соціального діалогу) Строк виконання
  1 2 3
  1.Розширення сфери застосування праці, сприяння зайнятості населення
1.1 Розширення спектру соціальних послуг для стимулювання  роботодавців до створення нових робочих місць, відновлення раніше діючих робочих місць, відновлення раніше діючих робочих місць та укомплектування їх кадрами, зокрема за рахунок безробітних шляхом надання роботлдавцям компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного соціального внеску для працевлаштування безробітних громадян на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності та громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці. Управління райдержадміністрації: економічного розвитку і торгівлі,   соціального захисту населення спільно з Перечинською районною філією Закарпатського обласного центру зайнятості (за згодою) Постійно
1.2 Посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості та здійснення заходів щодо забезпечення легалізації найманих працівників Управління соціального захисту населення райдержадміністрації спільно з Перечинською районною філією Закарпатського обласного центру зайнятості (за згодою) Постійно
1.3 З метою належної реалізації державної політики зайнятості та у відповідності інтересів об’єднаних територіальних громад  забезпечити:

– залучення ресурсів місцевих громад на створення нових робочих місць та розвиток підприємницької діяльності

Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, Перечинська міська рада спільно з Перечинською районною філією Закарпатського обласного центру зайнятості (за згодою) Постійно
1.4 Підвищення рівня зайнятості сільського населення, сприяння працевлаштуванню молоді у сільській місцевості Управління райдержадміністрації: економічного розвитку і торгівлі, соціального захисту населення спільно з Перечинською районною філією Закарпатського обласного центру зайнятості (за згодою) Постійно
1.5 Сприяння підвищенню підприємницької ініціативи громадян, зміцненню державно-приватного партнерства шляхом

–         орієнтації безробітних громадян на самозайнятість,

–         надання суб’єктам підприємницької діяльності вільних площ, для організації підприємницької діяльності.

 

 

Управління райдержадміністрації: економічного розвитку і торгівлі, соціального захисту населення спільно з Перечинською районною філією Закарпатського обласного центру зайнятості (за згодою)

 

Постійно
1.6 Сприяння розвитку сільського (зеленого) туризму шляхом:

–         організації обстеження садиб незайнятих громадян, які виявили бажання зайнятися сільським туризмом та створення банку даних про власників сільських садиб,

–         проведення навчально – практичних семінарів,

 

Управління райдержадміністрації: економічного розвитку і торгівлі,  соціального захисту населення спільно з Перечинською районною філією Закарпатського обласного центру зайнятості (за згодою)

 

Постійно
1.7. Розширити спектр соціальних послуг для роботодавців з метою працевлаштування безробітних громадян на вільні та новостворені робочі місця Управління райдержадміністрації: економічного розвитку і торгівлі,  соціального захисту населення спільно з Перечинською районною філією Закарпатського обласного центру зайнятості (за згодою) Постійно
 

1.8.

 

Сприяння організації та виконанню громадських та інших робіт тимчасового характеру шляхом їх фінансування пропорційно рівними частинами за рахунок коштів місцевих бюджетів та ФЗДССВБУкраїни.

Перечинська міська рада,  Перечинська районна філія Закарпатського обласного центру зайнятості (за згодою), роботодавці, виконкоми сільських рад.

 

Постійно
1.9 Сприяння кооперації переробних підприємств з сільгоспвиробниками, створенню переробними підприємствами власних сировинних зон. Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації. Постійно
1.10 Розширення можливостей для осіб понад 45 років з метою професійної підготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності Перечинська районна філія Закарпатського обласного центру зайнятості (за згодою) Постійно
  2.Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення

 

2.1. Забезпечити надання комплексу різноманітних профорієнтаційних послуг безробітним з метою підвищення їх професійно-кваліфікаційного рівня, професійної мобільності та прискорення працевлаштуванню Перечинська районна філія Закарпатського обласного центру зайнятості (за згодою) Постійно
2.2. Сприяння професійному навчанню  безробітних громадян за професіями, в яких є потреба ринку праці та сприяння організації роботи з підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями Перечинська районна філія Закарпатського обласного центру зайнятості (за згодою) Постійно
2.3. Сприяння роботодавцям у здійсненні професійного навчання працівників на виробництві Перечинська районна філія Закарпатського обласного центру зайнятості (за згодою) Постійно
3. Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції
3.1. Сприяти незайнятому населенню у працевлаштуванні за кордоном у відповідності до укладених міждержавних угод Перечинська районна філія Закарпатського обласного центру зайнятості (за згодою) Постійно
3.2 Подолання дисбалансу між пропозицією і попитом робочої сили шляхом пропонування вакансій з наданням житла за межами району. Перечинська районна філія Закарпатського обласного центру зайнятості (за згодою) Постійно
3.3. Забезпечити консультаційну та інформаційно-роз’яснювальну роботу серед роботодавців  з питань працевлаштування іноземних громадян в Україні. Перечинська районна філія Закарпатського обласного центру зайнятості (за згодою) Постійно
3.4. Посилення співпраці з суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні та здійснення контролю за застосуванням праці іноземців в Україні з метою запобігання їх нелегальній зайнятості Перечинська районна філія Закарпатського обласного центру зайнятості (за згодою) Постійно
3.5. Реалізація заходів, спрямованих на збалансування попиту та пропонування робочої сили на регіональних ринках праці з урахуванням можливостей працевлаштування і надання житла Перечинська районна філія Закарпатського обласного центру зайнятості (за згодою) Постійно
 

4.Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

 

4.1. Сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце за отриманою професією (спеціальністю) насамперед молоді та осіб з інвалідністю Перечинська районна філія Закарпатського обласного центру зайнятості (за згодою) Постійно
4.2. Зосередити особливу увагу на працевлаштуванні неповнолітніх, дітей-сиріт, дітей, які залишились без піклування батьків, неповнолітніх, які перебувають на профілактичному обліку в службі у справах неповнолітніх, райвідділі управління МВС та які особисто звернулися у службу зайнятості. осіб, звільнених після відбуття покарання або примусового лікування: осіб, які мають малолітніх дітей та дітей – інвалідів, членів сімей. Служба у справах дітей райдержадміністрації, Перечинське відділення поліції Ужгородського відділу поліції Головного управління національної поліції України в Закарпатській області, районний центр соціальних служб для молоді, Перечинська районна філія Закарпатського обласного центру зайнятості (за згодою) Постійно
4.3 Організація  профорієнтаційних заходів серед безробітних сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Перечинська районна філія Закарпатського обласного центру зайнятості (за згодою) Постійно
4.4 Сприяти працевлаштуванню осіб, звільнених після відбуття покарання або примусового лікування; осіб, які мають малолітніх дітей та дітей – інвалідів; членів сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з Перечинська районна філія Закарпатського обласного центру зайнятості (за згодою) Постійно
4.5 Сприяння підвищенню рівня охоплення професійним навчанням осіб з інвалідністю Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Перечинська районна філія Закарпатського обласного центру зайнятості (за згодою)обласного центру зайнятості Постійно
4.6 Здійснити заходи щодо працевлаштування неповнолітньої молоді, дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які звернулися до центру зайнятості, шляхом розроблення індивідуальних рекомендацій Перечинська районна філія Закарпатського обласного центру зайнятості (за згодою) Постійно
4.7 Забезпечити неповнолітній молоді, дітям – сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, які звернулися до центру зайнятості, за їх згодою, організацію профеійної підготовки на замовлення роботодавців, у тому числі безпосередньо на робочих місцях Перечинська районна філія Закарпатського обласного центру зайнятості (за згодою) Постійно
4.8 Здійснювати перевірки в установленому порядку стану дотримання чинного законодавства щодо охорони праці та працевлаштування дітей віком від 15 років, у тому числі дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, молоді, яка потребує соціального захисту і не здатна на рівних конкурувати на ринку праці на підприємствах, в установах та організаціях, незалежно від форм власності Служба у справах дітей райдержадміністрації спільно з Перечинською районною філією Закарпатського обласного центру зайнятості (за згодою) Постійно
4.9 Розглядати на засіданнях координаційної ради у справах дітей при райдержадміністрації питання про стан дотримання чинного законодавства щодо охорони праці та працевлаштування дітей віком від 15 років, у тому числі дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, молоді на підприємствах, в установах та організаціях, незалежно від форм власності Служба у справах дітей райдержадміністрації спільно з Перечинською районною філією Закарпатського обласного центру зайнятості (за згодою) Постійно
4.10 Здійснювати заходи щодо працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, зокрема, дітей, яким виповнилося 15 років, дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, молоді, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно – технічних і вищих навчальних закладах, на перше робоче місце за отриманою професією (спеціальністю) за рахунок фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Служба у справах дітей райдержадміністрації спільно з Перечинською районною філією Закарпатського обласного центру зайнятості (за згодою) Постійно
4.11 Співпраця військових частин та військкоматів з державною службою зайнятості щодо проведення подальшої роботи з демобілізованими військовослужбовцями, які потребують сприяння у працевлаштуванні Перечинська районна філія Закарпатського обласного центру зайнятості (за згодою), Перечинський районний військовий комісаріат (за згодою) Постійно
4.12 Забезпечення організації та проведення для демобілізованих військовослужбовців спеціальних семінарів та тренінгів, що мотивують до вибору цивільної професії Перечинська районна філія Закарпатського обласного центру зайнятості (за згодою), Перечинський районний військовий комісаріат (за згодою) Постійно
4.13 Розміщення у приміщеннях військкоматів інформаційних матеріалів та нормативно-правових актів з питань зайнятості та соціального захисту на випадок безробіття, їх постійна актуалізація від форм власності Перечинська районна філія Закарпатського обласного центру зайнятості (за згодою), Перечинський районний військовий комісаріат (за згодою) Постійно
4.14 Забезпечення працевлаштування демобілізованих військовослужбовців на вакантні та новостворені робочі місця, у тому числі з виплатою в установленому порядку компенсації єдиного внеску роботодавцям відповідно до статей 26 та 27 Закону України «Про зайнятість населення» Перечинська районна філія Закарпатського обласного центру зайнятості (за згодою), Перечинський районний військовий комісаріат (за згодою) Постійно
4.15 Сприяння розширенню можливостей доступу внутрішньо переміщених осіб до зайнятості та їх інтеграції у місцеві громади Перечинська районна філія Закарпатського обласного центру зайнятості (за згодою), Перечинський районний військовий комісаріат (за згодою) Постійно
4.16 Врахування засад децентралізації та налагодження при необхідності співпраці з цих питань з об’єднаними територіальними громадами Управління райдержадміністрації: економічного розвитку і торгівлі, соціального захисту населення Постійно

 

Comments are closed.